317 milioane de euro disponibile prin PNDR 2020 până la închiderea sesiunii anuale

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) informează printr-un comunicat pe site-ul oficial că mai sunt disponibile peste 317 milioane de euro în cadrul sesiunilor active pentru depunerea cererilor de finanțare deschise în anul 2016. Fondurile vor putea fi accesate până la data de 31 octombrie 2016, ora 16.00, data limită de depunere pentru majoritatea sesiunilor active, sau până la epuizarea fondurilor alocate.

AFIR men’ionează că primit până în acest moment 10.634 de cereri de finanțare conforme, prin care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare totală de 1,34 miliarde de euro, aproape 98% din valoarea totală a alocării PNDR pentru 2016.

Fonduri disponibile mai sunt pentru finanțarea fermelor de familie pentru sectorul pomicol, pentru procesarea produselor agricole și pomicole, pentru dezvoltarea fermelor mici, pentru infrastructura la scară mică, dar și pentru înființarea grupurilor de producători din sectorul agricol și din cel pomicol.

În cadrul submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, până la 31 octombrie, ora 16.00, mai pot fi accesate 3,57 milioane de euro pentru fermele de familie. Sectorul pomicol dispune de fonduri pentru finanțarea proiectelor de investiții, prin intermediul submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”. Valoarea totală nerambursabilă a fondurilor neutilizate este de 43,57 milioane de euro.

Tinerii fermieri – pot depune on-line proiecte pentru zona montană prin submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Fondurile rămase pîn acest caz sunt de 12,64 milioane de euro. Data limită până la care se pot depune proiecte este 31 octombrie, ora 16.00.

Solicitanții interesați de finanțare pentru procesarea produselor agricole, au la dispoziție fonduri în valoare de 71,53 milioane de euro prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”. Pentru procesarea produselor pomicole, fondurile disponibile prin sM 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” sunt de 7,37 milioane de euro.

Proiectele de dezvoltare a fermelor mici prin submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” pot beneficia de investiții în valoare de aproximatix 79,5 de milioane de euro.

Pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” mai sunt fonduri disponibile pentru proiecte în infrastructura de apă/ apă uzată. Valoarea fondurilor disponibile este de 63,26 milioane de euro. 

Se pot depune Cereri de Finanțare pentru înființarea și dezvoltarea grupurilor de producători, din sectorul agricol și din cel pomicol, prin submăsurile 9.1 și 9.1a. Valoarea cumulată a fondurilor disponibile pentru grupuri de producători este de 7,1 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor pentru sM 9.1 și sM 9.1a se încheie pe 11 octombrie 2016, ora 16.00.

Precizăm că se mai pot depune Cereri de Finanțare pentru crearea sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole și pomicole. Aceste fonduri sunt disponibile prin intermediul Schemei GBER și de minimis pentru sM 4.2. Valoarea disponibilă este de circa 24,5 milioane de euro. Totodată, pentru sectorul pomicol, prin intermediul Schemei GBER și de minimis pentru sM 4.2a se pot obține finanțări în limita a 3,98 milioane de euro. Data până la care se pot depune proiecte în cadrul acestor scheme este 30 decembrie 2016, ora 16.00.