Activitatea în stupină, în luna august

În luna august, toată atenţia trebuie acordată pregătirii familiilor pentru creşterea albinelor de iernare, iar în acest sens calitatea şi cantitatea hranei sunt primordiale. De asemenea, în lipsa culesurilor sunt necesare o serie de hrăniri suplimentare de stimulare – pentru creşterea albinei de iernare în cantitate suficientă, iar spre sfârşitul lunii august şi jumătatea lunii septembrie trebuie efectuate hrăniri de completare, în cazul rezervelor insuficiente. Este important ca pentru perioada de iernare să existe în stup o cantitate de minim 15 kg miere de calitate. Zonele de deal şi Delta Dunării ramân singurele surse serioase de cules natural (fâneaţă şi flora de baltă) în această perioadă.

Se vor avea în vedere următoarele lucrări:

 • Lucrări de organizare a cuibului prin îndepărtarea fagurilor goi, desăpăcirea după diafragmă a celor cu miere puţină, echilibrare şi eventual completarea cu faguri cu miere de la alte familii mai puternice;
 • Realizarea examenului clinic al familiilor de albine şi efectuarea eventualelor tratamente necesare;
 • Întărirea familiilor slabe pentru a putea depăşi cu bine perioada de iernare;
 • Eliminarea fagurilor cu miere de mană;
 • Schimbarea mătcilor necorespunzătoare;
 • Administrarea hrănirilor de stimulare pentru creşterea albinei de iernare;
 • Strâmtorarea urdinişurilor în vederea evitării furtişagului;
 • Se continuă lucrari de recoltare de propolis sau lăptişor de matcă;
 • Colectoarele de polen are loc în jurul datei de 15 august pentru a da posibilitatea să se completeze rezervele de polen din familiile de albine;
 • Conservarea fagurilor goi care se vor depozita în dulapuri speciale, corpuri de stup si tratarea cu sulf pentru prevenirea găselniţei;
 • Recondiţionarea elementelor de stup care urmează să adăpostească familiile pentru iernare;
 • Continuă lucrările de reformare a fagurilor.