Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” a fost instituit pentru perioada 2019-2021;

Programul vizează obținerea producției de usturoi, solicitanții pot depune cerere pentru înscriere în program până la data de 30 mai inclusiv;

Valorificarea producției de usturoi se va face în perioada 1 iulie-20 noiembrie, iar documentele justificative se vor depune până la data de 27 noiembrie;

Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3000 euro/ha;

Solicitanții trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp și să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp. de pe suprafaţa declarată;

În vederea monitorizarii calității usturoiului care se oferă populației, beneficiarii trebuie să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor ce va fi verificat de către Autoritatea Națională Fitosanitară;

Pentru acuratețea datelor privind suprafețele deținute și cultivate cu usturoi, se solicită beneficiarilor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere;

Verificarea de către reprezentanții DAJ a culturii,  înainte de recoltare, cu evaluarea producției.

Procedura de inspecție și verificare se realizează de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul MADR și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

Impact financiar:  maximum 7.500 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1.579,080 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020.