ANSVSA a emis ordinul de modificare a normei sanitar veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări

gaini_romania, cotidianul_agricol

Autoritatea Naţională  Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a emis un Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea.

Văzând Referatul de aprobare nr. 364 din 07.08.2018 și Referatul de aprobare nr. 529 din 23.08.2018, întocmit de către Direcţia Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I – Anexa la Ordinul președintelui ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normeisanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum  şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 246 din 21 martie 2018 se modifică după cum urmează:

  1.  La articolul 10, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Popularea exploatațiilor comerciale de păsări se face cu efective de păsări provenite din exploatații comerciale de păsări autorizate sanitar-veterinar indemne de boli infecto-contagioase notificabile, însoțite de documente sanitar-veterinare de transport și certificate sanitar-veterinar de transport păsări vii.
  1. La articolul 10, alin. (4 ) se modifică și va avea următorul cuprins: Popularea exploatațiilor comerciale de păsări se face după respectarea vidului sanitar-veterinar de minimum 7 zile de la ultima dezinfecție existent pentru fiecare spațiu de cazare, respectându-se principiul „totul plin – totul gol” pe spațiul de cazare; sunt exceptate exploatațiile comerciale de pui de carne la care se respecă principiul „totul plin – totul gol” în sensul în care există o perioadă de minimum 24 de ore de la dezinfecția efectuată în ultima hală depopulată, cu respectarea intervalului minim de 7 zile de la ultima dezinfecție aferentă fiecărui spațiu de cazare.
  2. La articolul 13, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins: Presonalul angajat în cadrul exploatației comerciale de păsări este evaluat din punct de vedere medical, conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul medicinii muncii.

Art. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.