Atacul nematodului galicol la culturile de legume

Nematodul galicol (Meloidogyne incognita) este o specie răspândită, dar numai în condiţii de seră sau solarii. Pentru dezvoltare şi pentru un număr sporit de generaţii, dăunătorului îi sunt necesare temperaturi ridicate, de aceea în România specia nu se găseşte în câmp. Fiind termofil, poate avea 10 generaţii pe an, la un optim de temperatură de 25-30°C.

Nematodul provoacă pa­gube mari la castraveţi, tomate, vinete, dar şi la salată, ardei şi morcovi. Plantele atacate se recunosc după faptul că prezin­tă pe rădăcini gale de diferite dimensiuni, până la 5 cm diametru. Mărimea lor variază în funcţie de planta gazdă, efectivul populaţiei de nematozi, precum şi de condiţiile de mediu. Plantele atacate puternic se veştejesc, dar la un atac slab sau la începutul atacu­lui, planta infestată nu are caractere de­osebite faţă de cea sănătoasă. La tomate şi la alte specii, atacul nematodului este asociat cu agenţi patogeni din genurile Fusarium, Verticillium, Pythium, fapt ce poate conduce la distrugerea totală a culturii. Infestarea plantelor are loc imediat după transplantarea lor, iar primele simptome se observă la 3 săptămâni.

Materialul vegetal săditor se controlează amănunţit prin metodele gen­erale şi specifice, recomandate pentru de­pistarea nematozilor. Nu se introduc plante cu rădăcini sau substrat din serele infestate în alte spații protejate și se amplasează ştergătoare cu formol la intrarea în seră sau solar. Controlul răsadurilor, dezinfectarea uneltelor, distrugerea resturilor vegetale după recoltare contribuie la combaterea acestui dăunător. Cultivarea de soiuri rezistente şi efec­tuarea de tratamente cu produse nematocide reprezintă metoda cea mai eficientă în combaterea nematodului.