Atenţie, viticultori! Strugurii de vin de soi varietal ar putea fi scutiți de taxa anuală de certificare și autorizare

Senatul României are pe ordinea de zi o inițiativă legislativă prin care strugurii de vin de soi varietal ar putea fi scutiţi de la plata taxei anuale de certificare si autorizare.

În prezent, conform Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 903/26.08.2016 pentru aprobarea procedurilor de control și verificare în vederea certificării vinurilor varietale s-a dispus certificarea și autorizarea anuală a tuturor plantațiilor viticole destinate producerii vinurilor, neținând cont de faptul că vinurile varietale soi provenite din plantațiile viticole cu soiuri nobile nu sunt prevăzute a se certifica și autoriza anual în Regulamentul (UE) 479/2008 (…).

Astfel că, legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, dacă este votată primește un nou alineat cu următorul cuprins:

Persoanele fizice și operatorii economici care produc struguri de vin soi varietal și vin soi varietal sunt scutiți de taxa anuală de certificare și autorizare a plantațiilor viticole și a vinului soi varietal.’’

În motivația inițiatorilor este specificat faptul că: „Vinurile varietale sunt produse în țara noastră din plantații viticole înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole, care au o vârstă de peste 40-50 de ani și care au o densitate de doar 2.500-2.800 butuci la hectar, deci cu potențial de producție scăzut.

Printr-un calcul simplu rezută ca fermierul împreună cu vinificatorul trebuie să plătească anual aproximativ 1220 de lei pentru fiecare hectar de vie. Această sumă este dublul sumei primite ca subvenție pe hectarul de viță de vie de la APIA.”