Cadastratrea terenurilor agricole, necesară pentru accesarea fondurilor europene

Informarea cu privire la mecanismele de absorbție a fondurilor europene, dar și a cadastrării gratuite a terenurilor agricole în vederea dezvoltării comunităților locale nu trebuie amânată.

Autoritățile române trebuie să finalizeze cât mai repede procedurile de cadastrare a terenurilor agricole pentru a putea accesa în continuare subvenții de la Uniunea Europeană. Discuțiile de la Bruxelles indică faptul că vor urma modificări la nivelul Politicii Agricole Comune, urmând să se contureze o nouă politică de acordare a subvențiilor în agricultură. Această schimbare ar pune în dificultate o mare parte a fermierilor români, deoarece s-ar afla în imposibilitatea de a mai accesa subvenții, tocmai pentru că nu îndeplinesc condițiile minime impuse de Uniunea Europeană.

Europarlamentarul Daniel Buda, membru al Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi al Comisiei de Dezvoltare Regională, a transmis peste 1.000 de scrisori către primarii din România, pentru a-i informa în legătură cu cadastrarea gratuită a terenurilor agricole.

Această operațiune este prevăzută în regulamentele și angajamentele României asumate față de Uniunea Europeană și care se constituie într-o condiționalitate pentru acordarea subvențiilor pentru terenurile agricole începând cu anul 2018.

Sunt la curent cu dificultățile pe care primarii din România le întâmpină în privinţa subfinanțării în trecut a unor astfel de operațiuni, dar și cu privire la reticența persoanelor fizice în a concura la îndeplinirea acestui obiectiv privind finalizarea procesului de cadastrare la nivelului tuturor UAT-urilor. În același timp, trebuie însă ca populația să conștientizeze că fără cadastrarea trenurilor, va fi imposibil să se mai beneficieze de fonduri europene. Acestea constau în plăți pe suprafață și care, de altfel, se constituie în instrumente extrem de facile pentru creditarea agriculturii.

Există Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) care se desfășoară în perioada 2015 – 2023 şi vizează înregistrarea sistematică a imobilelor situate în 3181 de Unități Administrativ Teritoriale din mediul urban și rural. Obiectivul PNCCF constă în înregistrarea gratuită a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară și eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, realizarea dezbaterilor succesorale. Valoarea totală a programului este de 1,2 miliarde de euro, din care 900 de milioane de euro reprezintă fondurile ANCPI, iar 312,7 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile”, a scris europarlamentarul pe un site de socializare.