Caravana montană de informare și promovare a programelor MADR în județul Suceava

Agenția Națională a Zonei Montane, cu sprijinul Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava, a organizat un număr de 3 întâlniri de promovare și informare în județul Suceava, în localitățile: Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Putna, privind programele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru zonele montane și identificării problemelor din zona montană a județului Suceava.

Echipa de promovare și informare a avut următoarea componenţă: din partea ANZM – Dumitru Șovea – consilier, din partea MADR – Tiberiu Ştef – consilier personal al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava – Silviu Bogdan Pricop – director executiv adjunct și Sergiu Buhăianu – consilier, din partea OJFIR Suceava- Florin Anton și Fănică Cotos – consilieri.

În cadrul fiecărei întâlniri s-au prezentat:

  • noutățile aduse de Legea Muntelui nr. 197/2018,
  • stadiul actual al Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (privind înființarea centrelor de colectare/procesare lapte în zona montană, a centrelor de sacrificare a animalelor și prelucrare a cărnii, înființarea stânelor montane, a centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii, înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a ciupercilor și fructelor de pădure, dar și a plantelor medicinale): legile privind aprobarea programelor de investiții și proiectele de Hotărâri de Guvern privind schemele de finanțare aferente zonei montane,
  • prezentarea instituțională a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu structurile sale teritoriale ( 7 centre regionale de dezvoltare montană și 32 oficii de dezvoltare montană),
  • noua delimitare a zonei montane stabilită prin Ordinul comun emis de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 97 din 19 februarie 2019 și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.332 din 14 martie 2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană,
  • dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”.

În cadrul întâlnirilor au fost transmise și alte informații din partea OJFIR Suceava privind programele MADR privind tomatele, usturoiul, lâna și porcii din rasele Bazna și Mangalița.

La aceste întâlniri au participat reprezentanți din unitățile administrativ-teritoriale arondate fiecărei localități în care s-au desfășurat aceste întâlniri (fermieri, reprezentanți din cadrul primăriilor etc.).

Echipa de lucru a răspuns punctual întrebărilor venite din rândul participanților.