Combaterea manei cartofului și tratamente necesare

Pentru combaterea acestei boli se recomandă:

  • folosirea unor tuberculi sănătoși la plantare
  • plantarea lor să fie făcută la 10-15 cm, pentru a evita riscul infectării târzii la tuberculii din sol
  • de asemenea, în perioada de infecție ar trebui evitată irigarea culturilor cu ajutorul aspersoarelor pentru că acestea încurajează dezvoltarea/extinderea bolii
  • folosirea fungicidelor: rezultate bune au fost obținute cu Acrobat® MZ 69 WG și

Polyram® DF.

Acrobat® MZ 69 WG este un fungicid pe bază de dimetomorf, din grupa morfolinelor şi mancozeb, din grupa ditiocarbamaţilor. Pe lângă mana cartofului, mai combate și mana cepei, mana castraveților și mana roșiilor. Acrobat® MZ 69 WG are acțiune translaminară cu sistemicitate locală și de contact, întrerupe formarea peretelui celular al ciupercii și este activ în toate stadiile ciclului evolutiv al ciupercilor. Aplicat foliar are o bună activitate preventivă, curativă și antisporulantă, cu efect rezidual îndelungat.

Fungicidul combate mana de la nivelul tulpinilor și protejează noile creșteri (se translocă acropetal în tulpini și în interiorul noilor creșteri). El are un efect foarte puternic împotriva sporilor (inhibă în totalitate procesul de formare a sporilor),inhibând totodată dezvoltarea celulelor fungice în aproape toate fazele de dezvoltare (mecanism de acțiune multidirecțional). Doza omologată a acestui fungicid e de 2 kg/ha, iar solubilitatea totală a produsului e asigurată după numai 5 secunde, oferind astfel o eficacitate totală în combaterea manei și având cel mai mic nivel al atacului bolii.

Polyram® DF e un alt fungicid indicat pentru combaterea acestei boli și se prezintă sub formă de granule uniform dimensionate. Polyram® DF este un fungicid de contact, cu acţiune multi-site pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamaţilor și, pe lângă mana cartofului, mai combate și diverse boli ale cepei, castravetelui, tomatei, mărului, părului, viței de vie. Fungicidul este un produs cu o substanță activă unică și formulare de înaltă calitate (DF), ceea ce determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor. Podusul are o foarte bună aderență la suprafața frunzelor.

Doza omologată pentru mana cartofului e de 1,8 kg/ha. Fiind un fungicid de contact, tratamentul cu Polyram® DF împiedică germinarea sporilor ciupercilor și se face preventiv, la începutul perioadei de vegetație, la primele tratamente cu produse de contact (creșterea lăstarului sau la răsfirarea inflorescenței). În funcție de evoluția bolii, acest tratament poate fi repetat la un interval de maximum 10-14 zile.

Sursa: www.agro.basf.ro