Conservarea solului pentru a ne proteja mâncarea

Se estimează că 275 de hectare de terenuri agricole sunt distruse zilnic în Uniunea Europeană. Cele mai multe dintre resursele de sol ale lumii sunt fie în stare satisfăcătoare, proastă sau extrem de proastă și sunt în cea mai mare parte degradante. Dar solul de bună calitate este esențial pentru agricultură și pentru sistemul de producție alimentară și, astfel, solul de bună calitate este vital pentru viitorul alimentației și agriculturii.

Solul este sistemul de susținere a nutrienților, a biodiversității, a apei și a materiei organice, care sunt toate esențiale pentru producția de alimente. Acest lucru face fermierii „custozi ai solului”. Ele depind de fermieri, acesștia având puterea de a proteja și folosi într-un mod durabil.

Sustenabilitate și sol

O gestionare durabilă a resurselor naturale a devenit fundamentală în agricultură, în special în combaterea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității și menținerea mediului.

La nivel european, politica agricolă comună a pus în aplicare diverse instrumente pentru promovarea utilizării durabile a solului. Principiul ecocondiționalității face legătura dintre plățile directe și respectarea de către agricultori a unor standarde de bază privind mediul și clima, siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și a plantelor, bunăstarea animalelor și menținerea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu. Prin urmare, stabilește o bază pentru măsurile de agromediu și încurajează utilizarea durabilă a solului.

Plățile directe disponibile agricultorilor pot fi, de asemenea, legate de conformitatea acestora cu așa-numitele măsuri de ecologizare, care pot contribui, de asemenea, la conservarea solului de bună calitate. Aceste măsuri, care reprezintă 30% din plățile directe, impun agricultorilor să diversifice culturile, să păstreze pășuni permanente și să dedice 5% din suprafața arabilă „în zonele de interes ecologic”.

Protecția solului se regăsește și în programele de dezvoltare rurală, finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și gestionate de statele membre; promovarea eficienței utilizării resurselor și refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură reprezintă două dintre cele șase domenii cheie prioritare pentru dezvoltarea rurală, iar solul este în mod clar o parte semnificativă a acestui obiectiv.

Aceste măsuri și-au dovedit impactul pozitiv. Activitățile recente efectuate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene au concluzionat că între 2000 și 2010 rata eroziunii solului a scăzut cu 9% în total și cu 20% în terenul arabil.

Cercetare și inovare

Cercetarea și inovarea se concentrează, de asemenea, asupra gestionării solului. În cadrul programului Orizont 2020, în perioada 2014-2017, au fost investite 56 de milioane EUR în proiecte relevante pentru gestionarea solului. De exemplu, SOILCARE a fost finanțat în cadrul acestui program cu o contribuție UE de 983,450 de euro.

În cadrul noului program de lucru Horizon 2020 2018-2020, încă 100 de milioane de euro vor fi investite în cercetarea relevantă a solului.

Parteneriatul european pentru inovare agricolă (EIP-AGRI) lucrează, de asemenea, pe sol. Mai multe grupuri de focus, care constau în grupuri de experți care propun orientare pentru proiectele viitoare, lucrează asupra solului fie direct, fie indirect. De exemplu, un grup operațional finanțat de UE din Marea Britanie lucrează la „Gestionarea culturilor de acoperire pentru îmbunătățirea biologiei solului”.