Cooperativa de marketing – Model de valorificare a producției de fructe pe lanț scurt

La sediul Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice a avut loc o masă rotundă pe tema valorificării producției de fructe pe lanțul scurt, în cadrul cooperativei de marketing. Evenimentul face parte din activitățile Proiectului ADER 16.1.2 ”Modele de dezvoltare a lanțurilor scurte de valorificare pe filiera producție primară – servicii – depozitare – procesare – piață de desfacere”, Etapa 3.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat modelul unei cooperative de marketing și procesare fructe (mere și prune), cu 10 producători asociați, care dețin o suprafață totală de 15 ha, cu o producție medie de 10 t/ha. Cooperativa deține o fabrică de procesare a fructelor, construită pe o suprafață de 250 mp și are spațiu pentru depozitarea și sortarea materiilor prime, pentru spălarea borcanelor, pentru procesare și pentru depozitarea produselor finite. Cantitatea anuală livrată este de 980 mii l/an suc de mere și aproximativ 7,3 tone marmeladă.

Valoarea totală a investiției este de 1.171.718 lei, din care 462.278 lei de la FEADR (submăsura 4.2 din PNDR), iar 709.440 lei autofinanțare (70.944 lei/producător).

Au fost proiectate două scenarii: primul scenariu este cu autofinanțare, în care se obține un profit de 207 mii lei/an, cu o durată maximă de recuperare a investiției de 4,8 ani, iar în al doilea scenariu (cu credit bancar), profitul anual este de 140 mii lei, cu o durată maximă de recuperare a investiției de 7,1 ani.

Modelul poate fi fundamentat pentru toate zonele pomicole cu condiţia ca locul înfiinţării să fie reprezentativ din punct de vedere al aprovizionării, adică să dispună de suprafeţe mari cultivate cu meri şi pruni, care să asigure o cantitate constantă de materie primă. Se poate aprecia că iniţierea unui asemenea proiect va influenţa pozitiv micii producători de fructe, prin efectul integrării lor în structuri organizate, oferindu-le stabilitatea veniturilor şi trecerea la formarea unora ca exploataţii comerciale.

Asociațiile de producție agricolă au un rol important în operațiunile legate de colectare, transport, sortare, lotizare, condiționare și comercializare a produselor. Acestea pot consilia membrii cu privire la oportunitatea modificării plantațiilor, pot promova noile tehnologii agricole sau soiuri de pomi fructiferi. De asemenea, asociaţiile au posibilitatea de a regla plățile către membri, în funcție de prețul de vânzare obținut, mai ales ținând cont de faptul că producătorii agricoli individuali au posibilități mai restrânse de intervenție ân determinarea nivelului și stabilirii prețurilor practicate.

În cadrul discuțiilor purtate în cadrul evenimentului s-a pus problema necesității atragerii tinerilor fermieri în cadrul formelor asociative, întrucât aceștia pot beneficia de acordarea de sprijin financiar nerambursabil în proporție de 100%, prin anumite Măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Totodată, specialiștii prezenți au salutat activitatea de diseminare realizată către fermieri, întrucât acest lucru contribuie la o mai bună cunoaștere a avantajelor care decurg din atragerea acestora în cadrul cooperativelor sau al altor forme de asociere.

Ancuţa MARIN