Cultivarea crizantemelor

Cultivată pentru coloristica deosebită şi diversificată, crizantema este din ce în ce mai des utilizată în grădinile particulare şi nu numai. Printre factorii care conduc la reuşita unei culturi amintim: alegerea soiurilor pretabile culturii containerizate, calitatea materialului săditor, alegerea unui substrat adecvat, respectarea condiţiilor de lumină, temperatură şi umiditate şi, nu în ultimul rând, utilizarea îngrăşămintelor profesionale pentru a satisface cerinţele plantelor faţă de nutriţie.

Pentru cultura crizantemelor se recomandă la fertilizarea de bază îngrăşăminte profesionale cu eliberare controlată a elementelor nutritive pe o perioadă de 5-6 luni în combinaţie. Necesarul de nutrienţi al plantelor se completează cu îngrăşăminte hidrosolubile de calitate superioară.

Biostimulatorii de înrădăcinare asigură o dezvoltare perfectă a rădăcinii şi o inducţie florală echilibrată, revigorând, în aceeaşi măsură, sistemul radicular cu fiecare utilizare a produsului. Fertilizarea foliară vine să completeze, acolo unde este cazul, fertilizarea de bază şi cu hidrosolubile.