Deputații europeni au stabilit obiective ambițioase pentru o utilizare mai curată și mai eficientă a energiei

Parlamentul European a aprobat propunerile comisiilor pentru obiective obligatorii la nivelul UE de îmbunătățire cu 35% a eficienței energetice, o pondere de minimum 35% din energia din surse regenerabile în consumul final brut de energie și o pondere de 12% din energia din surse regenerabile în transporturi 2030.

Pentru a îndeplini aceste obiective globale, statele membre ale UE trebuie să își stabilească propriile obiective naționale, care să fie monitorizate și realizate în conformitate cu un proiect de lege, privind guvernanța Uniunii Energiei.

Obiectiv UE de eficiență energetică de 35%

În ceea ce privește eficiența energetică, Parlamentul a votat în favoarea unui obiectiv obligatoriu de minimum 35% al ​​UE și a unor indicații naționale.

Proiectul de lege privind eficiența energetică a fost aprobat cu 485 voturi pentru, 132 împotrivă și 58 abțineri.

Transport: biocombustibili mai avansați, ulei de palmier care urmează să fie eliminat până în 2021

În 2030, fiecare stat membru va trebui să se asigure că 12% din energia consumată în transport provine din surse regenerabile. De asemenea, deputații europeni doresc interzicerea utilizării uleiului de palmier din 2021.

Poluarea biocarburanților avansați (care au un impact mai redus asupra utilizării terenurilor decât cele bazate pe culturile alimentare), combustibilii regenerabili de transport de origine nebiologică, combustibilii fosili pe bază de deșeuri și electricitatea regenerabilă vor trebui să fie de cel puțin 1,5% în 2021, crescând la 10% în 2030.

Planurile naționale și rolul Comisiei Europene

Pentru a atinge obiectivele Uniunii energetice, până la 1 ianuarie 2019 și la fiecare zece ani ulterior, fiecare stat membru trebuie să notifice Comisiei Europene un plan național integrat privind energia și clima. Primul plan trebuie să acopere perioada cuprinsă între 2021 și 2030. Viitoarele planuri trebuie să acopere perioada de zece ani imediat următoare sfârșitului perioadei acoperite de planul anterior.

Comisia va evalua planurile naționale integrate privind energia și clima și ar putea face recomandări sau va lua măsuri de remediere dacă consideră că au fost înregistrate progrese insuficiente sau că s-au întreprins acțiuni insuficiente.

Rezoluția privind guvernanța Uniunii energetice a fost aprobată cu 466 de voturi pentru, 139 de voturi împotrivă și 38 de abțineri.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*