Despre viticultura ecologică şi vinul ecologic

Tehnicile aplicate în viticultura ecologică se bazează pe principiul stimulării producţiei naturale a ecosistemului şi păstrarea echilibrului acestuia în procesul de producţie agricolă. Prin tehnologia aplicată nu se intervine împotriva naturii, ci se stimulează activitatea ei pentru realizarea obiectivelor de producţie

În viticultura ecologică sunt admise în cantităţi limitate şi se folosesc moderat substanţe chimice care există sub formă liberă ca minerale naturale ca de exemplu: sulfatul de cupru şi sulful, care se folosesc pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor. Acestea ajută la reechilibrarea ecosistemului când se produce o creştere de presiune de boli sau dăunători din cauza stresului extern, determinat în general de factori artificiali. Este adevărat că producţia ecologică se bazează pe studiul funcţionării ecosistemelor, dar principiile sunt clare: echilibru, simbioză, antagonism, parazitism, stimulare, conservare etc. Agricultura, respectiv viticultura ecologică, este ştiinţă şi nu se aplică “după ureche”.

În ultimul timp se face tot mai mult confuzia între tradiţional şi ecologic. Astfel, s-a indus ideea falsă că ceea ce este lucrat manual este şi ecologic. Din contră, pentru a reduce costurile neperformante cu forţa de muncă manuală, mecanizarea viticulturii este recomandată, mai ales pentru înlocuirea activităţilor chimice (de exemplu combaterea buruienilor pe rând prin erbicidare) din viticultura convenţională cu operaţiuni mecanice care au acelaşi rezultat, dar cu efort şi costuri mult mai reduse decât cele manuale.

Trebuie reţinut că plantaţia se va concepe şi pregăti pentru cultura ecologică, la un grad ridicat de integrare a agrotehnicii, mecanizare (inclusiv recoltatul) şi un set de operaţiuni prietenoase cu mediul, care în timp, prin echilibrarea ecosistemului să reducă nivelul şi necesitatea intervenţiilor (şi a cheltuielilor) în vie. Agrotehnica prietenoasă cu mediul implică o serie de lucrări în sensul echilibrării acestuia. Dintre operațiunile tehnologice aplicate amintim: integrarea operaţiunilor de irigaţie prin picurare cu administrarea de fertilizanţi biologici şi biostimulatori de rezistenţă şi protecţie fitosanitară, integrarea sistemului de conducere a viţei de vie cu reducerea acţiunilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor și integrarea mecanizării lucrărilor solului cu stimularea echilibrului la nivelul microfaunei şi microflorei în cadrul agroecosistemului.

Vinul din struguri ecologici nu este automat vin ecologic. De obicei se menţionează pe etichetă, dar vinul nu este ecologic. Pentru a fi certificat ca atare, vinul ecologic presupune aplicarea principiilor şi criteriilor stabilite pentru vinificaţia ecologică, adică trebuie ca întreg fluxul de la vie până în sticlă să fie conform criteriilor de certificare. Organismul de certificare verifică aceasta şi acordă sau nu certificarea.