Executivul UE semnalează promovarea tehnologiilor inovatoare în sectorul agro-alimentar

La Bruxelles, în Comisia Europeană, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a adus în discuție faptul că evoluțiile științifice cu potențial de aplicare în domeniul asistenței medicale sau al agriculturii se desfășoară într-un ritm fără precedent. La discuție au fost prezenți decidenți politici europeni, factori relevanți din industrie, reprezentanți ai societății civile, oameni de știință și experți guvernamentali.

„Viitorul Europei se referă la inovare, de la vindecarea bolilor până la abordarea schimbărilor climatice. În toate domeniile, siguranța este un factor foarte important. În plus, inovarea nu este o valoare în sine, ea trebuie evaluată în lumina preocupărilor societății civile. Protecția sănătății publice și a mediului, precum și încrederea cetățenilor trebuie să fie garantate înainte de a promova orice tehnică inovatoare.

De exemplu, sectorul agroalimentar este din ce în ce mai afectat de un climat în schimbare care cauzează degradarea mediului. În același timp, însă, acesta trebuie să asigure securitatea alimentară și să răspundă cerințelor crescânde ale consumatorilor, menținând totodată şi mijloacele de existență ale agricultorilor europeni.

Cu toate acestea, nu există o viziune unică în UE cu privire la măsura în care am putea și ar trebui să profităm de utilizarea intervențiilor inovatoare umane în agricultură’’, a declarat Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sănătate și siguranță.

Subiectele discutate în timpul conferinței au atins teme precum cercetarea și inovarea responsabilă, tehnologia ca soluție a cerințelor din sectorul agricol și utilizarea în condiții de siguranță a tehnologiei în agricultură.