Faptele sunt cele ce induc temeri!

„Știința și faptele trebuie să aibă prioritate față de frică și dezinformare”, a declarat Joanna Dupont-Inglis, Secretar General al EuropaBio, răspunzând astfel deciziei de revizuire a Legii generale a alimentelor, adoptată de Parlamentul European, și care vizează îmbunătățirea transparenței și sustenabilității modului de evaluare a riscului alimentelor în UE. Europa are deja una dintre cele mai riguroase și mai robuste proceduri de evaluare a riscurilor din lume, însă actualul sistem este extrem de lung și costisitor pentru OMG-uri, în comparație cu evaluările similare efectuate de alte agenții, atât în Europa, cât și în străinătate .

Joanna Dupont-Inglis a salutat eforturile de îmbunătățire a transparenței datelor de reglementare, cu condiția ca informațiile confidențiale legitime ale afacerilor să rămână protejate. Stabilirea unor reuniuni înainte de prezentare ar trebui să permită un proces de evaluare a riscurilor mai clar și mai rațional. Dar a subliniat, de asemenea, și dorința de a vedea mai multă transparență de la EFSA și de a stimula comunicarea privind riscurile:

Sperăm că noile reguli vor contribui la crearea încrederii necesare în lanțul nostru alimentar, inclusiv în produsele evaluate ca OMG-uri. Este regretabil faptul că nu a fost propusă o mai mare transparență pentru toate părțile implicate în evaluarea riscurilor, inclusiv regulile de procedură ale EFSA.

Accentul ar trebui să se pună pe realizarea unui proces durabil și eficient de evaluare a riscurilor și pe informarea publicului larg cu privire la riscurile reale față de riscurile de sănătate percepute, ceea ce înseamnă combaterea înspăimântării și percepțiilor greșite. Pentru ca sistemul să fie de încredere, este esențial ca știința și faptele să fie comunicate în mod corespunzător. Consumatorii ar trebui să poată avea certitudinea că produsele alimentare sunt sigure. Refuzul anumitor state membre și factori de decizie de a sprijini aprobarea unor plante modificate genetic, considerate cu grad ridicat de risc și care s-au dovedit în final a fi la fel de sigure ca și cele convenționale, erodează enorm încrederea în știință și evaluarea riscurilor. De asemenea, orice cerințe legislative care se bazează mai degrabă pe campanii de înspăimântare mai degrabă decât pe știința sănătoasă dăunează și subminează încrederea.

În ceea ce privește OMG-urile, așa stau lucrurile cu obligația de a efectua studii inutile prin hrănirea animalelor timp de 90 de zile. Legea generală privind produsele alimentare revizuită conține acum o legătură explicită cu legislația proprie a UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. Comisia ar trebui să abroge rapid această cerință obligatorie pentru OMG-uri„, a explicat Joanna Dupont-Inglis.

EuropaBio consideră că UE trebuie să facă mult mai mult pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și a comunicării asupra riscurilor. Pot fi învățate multe din alte părți ale lumii, care utilizează o abordare bazată pe știință pentru evaluarea produselor.

Sursa: www.agrobiotechrom.ro