Investitorii danezi sunt interesaţi de sectorul agricol românesc

Luni, 29 februarie 2016, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim IRIMESCU, a participat, la invitația Excelenței Sale Karsten Vagn Nielsen – Ambasadorul Regatului Danemarcei în România, la o întâlnire organizată de Ambasada Danemarcei la Hotel Intercontinental, București. Evenimentul s-a bucurat de prezența unei delegații formată din oameni de afaceri și investitori danezi, principalele subiecte ale discuțiilor vizând situația agriculturii românești în ansamblu (irigații, asocierea fermierilor, randamente și producții agricole, cercetare si Camere Agricole, crearea Fondului Mutual etc), absorbția fondurilor europene și oportunitățile de investiții în România.

Achim IRIMESCU a făcut o prezentare amănunțită a problemelor cu care se confruntă agricultura românească, dar și a oportunităților oferite de către aceasta, subliniind nevoia de invesiții străine în România, concomitent cu deschiderea manifestată de țara noastră față de acestea, în vederea reducerii decalajelor existente între mediul rural românesc și cel din alte state membre UE.

Printre problemele agriculturii românești, ministrul a identificat: fărâmițarea terenurilor și a exploatațiilor agricole – stare ce poate fi remediată prin încurajarea asocierii fermierilor, situația irigațiilor – problemă care necesită, în primul rând, găsirea unei soluții optime și pragmatice de investiție, schimbările climatice, dăunătorii și eroziunea solurilor – pericole ce pot fi preîntâmpinate prin crearea perdelelor de protecție, problema nerezolvării cadastrului agricol care frânează investițiile și care, din 2020, va condiționa efectuarea plăților APIA către ferme, birocrația și lipsa creditării care au influențat negativ absorbția fondurilor europene – situație ce poate fi deblocată prin simplificarea procedurilor de accesare și crearea unui Fond de Creditare, precaritatea cercetării și a consultanței agricole – deficiență ce va fi remediată prin reorganizarea cercetării românești și crearea Camerelor Agricole.

De asemenea, ministrul a prezentat și o listă a oportunităților agriculturii românești, arătând că legislația adoptată de curând sau care urmează a fi adoptată în perioada imediat următoare va contribui la remedierea situațiilor deficitare din prezent și va conduce la o predictibilitate mai mare în agricultură. Tot la oportunătăți, ministrul IRIMESCU a amintit potențialul agricol și zootehnic mare al României, calitatea foarte bună a solului și nivelul redus al îngrășămintelor chimice folosite.

La finalul întâlnirii, care a constat în prezentări și dezbateri, ministrul Achim IRIMESCU a afirmat că România rămâne deschisă față de investițiile străine, analizează în mod serios propunerile vizând rezolvarea problemelor cu care capitalul danez se confruntă în țara noastră, manifestându-și totodată interesul de a vizita fermele din Romania ale investitorilor danezi. În plus, a lansat acestora invitația de a fi prezenți în grupurile de lucru care sunt consultate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea elaborării legislației agricole.