Măsuri privind combaterea ambroziei

Guvernul a aprobat, în Ședința, din 5 septembrie 2018, normele metodologice de aplicare a legii privind combaterea buruienii ambrozia. Astfel că, au fost stabilite instituțiile responsabile, precum și atribuțiile acestora în ceea ce privește prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia.

Sub egida Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății se vor realiza anual campanii de informare și conștientizare împreună cu partenerii locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere şi eradicarea acestei plante. De asemenea, acestea vor avea și o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia pe site-urile proprii până la data de 30.10.2018.

Prezentul act normativ prevede că:

  • autoritățile administrației publice locale vor identifica anual terenurile infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ teritoriale și vor soma proprietarii sau deținătorii acestora în vederea luării măsurilor necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii acestei buruieni.

Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri infestate cu buruiana ambrozia a dispoziţiilor din somație se realizează de către o comisie mixtă, formată din specialişti din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teitorială se face controlul.

Prin implementarea normelor de aplicare a legii privind combaterea buruienii ambrozia, se urmărește diminuarea focarelor infestate cu buruiana Ambrosia artemisiifolia, a cantității de polen eliberate în atmosferă și implicit la menținerea unui mediu sănătos pentru populație.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Cercetările efectuate în unele state din Uniunea Europeană au condus la concluzia că speciile de plante care aparțin genului Ambrosia afectează în mod grav o parte semnificativă din populație, în special în țările din Europa centrală, prin alergiile pe care le produc. Dintre acestea, cea mai nocivă și mai răspândită este specia cunoscută sub denumirea științifică Ambrosia artemisiifolia, planta fiind nocivă prin efectul și cantitatea de polen pe care o răspândește în atmosferă cu ajutorul vântului, în lunile de vară.

Prezența acesteia este semnalată și în România pe raza mai multor județe din partea de vest a țării, fiind o specie invazivă cu răspândire în multe areale, iar cantitatea mare de polen eliberată a determinat o creștere masivă a numărului de persoane care au reacții astmatice sau care manifestă diferite forme alergice severe, cauzând boala numită ”febra de fân”.