Mozaicul afinului

Afinul oferă posibilitatea folosirii terenurilor în pantă, a terenurilor acide din zonele colinare, deluroase şi submontane. Este cultivat la scară redusă şi este considerat o cultură minoră, dar conţinutul ridicat în antioxidanţi şi în alte componente benefice sugerează că în viitor va creşte cererea şi suprafeţele se vor extinde. În acest sens se atrage atenţia asupra sănătăţii materialului folosit la înfiinţarea noilor plantaţii, deoarece odată cu creşterea suprafeţelor cu afin se aşteaptă să apară boli virale la această specie. Pentru a fi certificate plantele de afin trebuie să fie libere de un număr de 7 virusuri.

Una din bolile afinului, reglementată de legislaţie este şi Blueberry mosaic agent (mozaicul afinului), ale cărei simptome au fost observate la plantele de afin din țară. Simptomele au fost observate pe frunzele unor soiuri vechi de afin: pătări şi mozaicuri slab sau puternic strălucitoare de culoare galbenă, galben pal sau galben crom. În unele situaţii pe frunze apar zone de culoare roz roşcat. Simptomele sunt distincte şi distribuite neregulat pe plantă şi pot cuprinde o parte mare din tufă sau doar una sau două ramuri şi pot fi efemere (apar în anul curent, dar nu şi în anul următor). Agentul cauzal al mozaicului la afin nu se transmite prin inoculări mecanice sau prin cuscută, dar este transmisibil prin altoire pe soiurile Cabot, Stanley şi Herbert. Cercetările ulterioare au indicat că virusul aparţine familiei Ophioviridae. Rapoartele arată că majoritatea ophiovirusurilor se transmit prin ciuperci de sol din genul Olpidium, acest lucru putând ajuta la viitoarea identificare a vectorului. Este cunoscut că, ophiovirusurile persistă în solul infectat mulţi ani fără a avea un organism gazdă, acest lucru făcând dificilă eradicarea lor.