Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud a emis un buletin de avertizare pentru protecţia culturii de viţă

Autoritatea Naţională Fitosanitară prin Direcţia Fitosanitară- Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud a emis un buletin de avertizare pentru protecţia culturii de viţă.

La VIŢA DE VIE – se vor efectua două tratamente  pentru combaterea manei, făinării, pătării roşii a frunzelor, acarienilor cu unul din următoarele amestecuri de pesticide :

  • Tratamentul I – când lăstarii au 20 – 25 cm şi are loc degajarea ciorchinelui;
  • Tratamentul II – începutul înfloritului cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :

1.ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2%CALYPSO 480 SC – 0,02% + NISSORUN 10 WP – 0,03%;

 2.SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau MICROTHIOL SPECIAL – 0,3%  + DECIS 25 WG – 0,003% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

 3.CURZATE MANOX – 0,15% sau VONDOZEB – 0,2% + SULFOMAT 80 PU – 0,3% + DECIS 25 WG – 0,003% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%.

Recomandări importante :

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului îinconjurător !

  • Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează.
  • Resturile de soluţii sau apă rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă în apropierea apelor de suprafaţă, şanţuri etc.
  • Este interzis păşunatul  sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.
  • Executarea tratamentului se realizează pe timp liniştit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s.
  • Citiţi cu atenţie eticheta produsului pe care îl folosiţi!
  • La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică şi chimică.
  • Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI.