Oficiul Fitosanitar BISTRIŢA-NĂSĂUD a emis un Buletin de avertizare

Direcţia Fitosanitară, prin Oficiul Fitosanitar BISTRIŢA-NĂSĂUD a emis Buletinul de avertizare cu nr. 46  din  17 octombrie 2019.

La MĂR – se va aplica un tratament după recoltarea fructelor împotriva rapănului, făinării, moniliozei, bolilor de scoarţă şi colet, focului bacterian, păduchelui din San-Jose, păduchelui lânos, acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare.

La PRUN – se va aplica un tratament în perioada căderii frunzelor împotriva ciuruirii, moniliozei, bolilor foliare şi de scoarţă, păduchelui din San-Jose, afidelor, acarienilor.

La CIREŞ şi VIŞIN – se va aplica un tratament în perioada căderii frunzelor împotriva bolilor de scoarţă, moniliozei, bacteriozei, ciuruirilor, păduchelui din San-Jose, acarienilor, insectelor defoliatoare şi minatoare.

La PĂR – se va aplica un tratament după recoltarea fructelor împotriva rapănului, moniliozei, bacteriozei, bolilor de scoarţă şi colet, focului bacterian, păduchelui din San-Jose, păduchelui lânos, acarienilor, afidelor, psilidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare.

Speciile mai sus menţionate se vor stropi cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide şi se va avea în vedere să se efectueze o îmbăiere totală a pomilor, atât a aparatului foliar cât şi a organelor lemnoase, inclusiv a coletului.

  1. ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF” – 0,5% + MOSPILAN 20 SG 0,025% – 0,03 %;
  2. ALCUPRAL 50 PU – 0,3% + KARATE ZEON 50 EW – 0,015%sau DECIS 25 WG – 0,003%;
  3. CHAMP 77 WG – 0,2% + CALYPSO 480 SC – 0,02%  sau  MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha;
  4. FUNGURAN OH 50 WP – 0,3 % +  ACTARA 25 WG – 0,01%;

În livezile de păr unde este prezent un atac puternic al focului bacterian pentru combatere se recomandă în perioada de repaus vegetativ (în ferestrele de iarnă cu temperaturi pozitive şi lipsite de precipitaţii) un tratament cu FUNGURAN OH 50 WP în concentraţie de 3,0% .

Împotriva rozătoarelor mici din culturile de cereale păioase de toamnă, culturi agricole perene, plantaţii pomicole şi pajişti naturale se vor lua urmatoarele masuri:

  1. Aplicarea de momeli toxice cu: BROMAKOL 25 – 50 g momeli/galeria activă;

Momelile se împrospatează după 7 zile, folosind aceleaşi doze.

Pentru protecţia vânatului şi prevenirea degradării în urma ploilor se recomandă ca momelile toxice să se aplice în tuburi confecţionate din materiale impermeabile.

Pe suprafeţele unde s-au efectuat tratamente se vor instala tăbliţe de avertizare „TEREN TRATAT”, luându-se măsurile ce se impun pentru protecţia  mediului înconjurator !

Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .