Pentru gestiunea eficientă a efluenţilor fitosanitari, Bayer recomandă Phytobac®

Echipamentul Bayer Phytobac® este un dispozitiv recunoscut în Europa pentru gestiunea eficientă a efluenţilor fitosanitari proveniţi din resturi ale soluţiilor de stropit, ale apelor de clătire, ale cuvelor sau din scurgeri accidentale.

Principiul de funcţionare al dispozitivului Phytobac® are la bază degradarea substanţelor active de către microorganismele din sol, astfel încât asigură  respectarea bunelor practici agricole prin degradarea efluenţilor direct la fermă şi evitarea riscurilor de poluare a mediului. Phytobac® reprezintă soluţia simplă şi ingenioasă pentru reducerea riscului poluării apei şi solului cu efluenţi rezultaţi în urma aplicării produselor de protecţie a plantelor.

Phytobac® este un bazin ce permite recuperarea şi epurarea completă a efluenţilor fitosanitari rezultaţi într-o exploatare agricolă, substanţele active devenind inerte prin utilizare capacităţii naturale de degradare biologică a solului. Efluenții fitosanitari reprezintă resturi ale soluției de stropit rămase după aplicare, resturi de soluţie diluată din cuva echipamentului de stropit, apa de clătire a cuvei, apa de spălare a exteriorului echipamentului de tratat şi a altor utilaje sau diverse scurgeri accidentale de produs sau de soluţie la prepararea amestecului de stropit. Toate aceste ape denumite generic efluenți fitosanitari, trebuie colectate şi aplicate la suprafața amestecului bioactiv din Phytobac®.