Plăți directe doar pentru fermierii activi?

Reforma PAC trebuie să consolideze poziția financiară a agricultorilor, precum și poziția lor în lanțul de aprovizionare. O PAC puternică și bine finanțată este esențială pentru o agricultură durabilă și viabilă în UE. Dispozițiile PAC trebuie să atragă și să sprijine tinerii agricultori și să faciliteze reînnoirea generațiilor. Aceasta include un prim pilon puternic care asigură un venit echitabil pentru fermierii activi și un stimulent pentru livrarea de bunuri publice și un al doilea pilon care corespunde declarației Cork 2.0 și sprijină mai bine zonele rurale din Europa.

Este esențial ca PAC să protejeze funcționarea pieței unice; dar viitoarea PAC trebuie să contribuie, de asemenea, la mediul înconjurător, schimbările climatice și biodiversitatea, precum și problemele sociale și ocuparea forței de muncă în zonele rurale.

Acesta este ultimul punct al avizului Comitetului Economic și Social European (CESE): Viitorul alimentației și agriculturii privind reforma politicii agricole comune (PAC), adoptat în sesiunea plenară din 23 mai la Bruxelles.

„Fermierii europeni – fermele familiale, IMM-urile, cooperativele și alte sisteme agricole tradiționale – trebuie să poată trăi din veniturile fermei. Acest lucru trebuie garantat de prețuri corecte și de plăți directe puternice, în timp ce acestea din urmă ar trebui să se aloce numai fermierilor activi și întreprinderilor agricole care sunt implicate în producția agricolă în conformitate cu criterii obiective și practici regionale și care livrează bunuri publice. Nu este suficient să fie doar proprietarul terenurilor agricole”, a declarat Jarmila Dubravská, raportor.

CESE solicită o finanțare PAC puternică, o simplificare reală și avertizează împotriva renaționalizării

„CESE sprijină o PAC puternică și bine finanțată și o creștere a bugetului UE la 1,3% din VNB, în conformitate cu creșterea economică a UE. Trebuie să se acorde o finanțare PAC adecvată pentru a aborda veniturile scăzute ale agricultorilor și lucrătorilor agricoli, inflația și orice deficit de Brexit, precum și cerințele suplimentare privind schimbările climatice și de mediu. Pentru agricultorii din UE este extrem de important ca propunerile legislative să implice o simplificare reală a celor mai birocratice elemente ale PAC” a declarat co-raportorul John Bryan.

CESE propune o reproiectare completă a sistemului de control la nivel de fermă, făcându-l mai eficient și mai puțin birocratic prin utilizarea noilor tehnologii îmbunătățite. În avizul său, acesta a propus o listă de aspecte foarte specifice pentru punerea în aplicare.

„Susținem un sistem cuprinzător de control bazat pe riscuri, dar trebuie să fie mai eficace și să punem consiliere și stimulente înainte de sancțiuni”, a subliniat dl Bryan.

Subsidiaritatea nu trebuie să submineze PAC sau piața unică. Aceasta ar trebui să se aplice numai planurilor statelor membre privind punerea în aplicare a obiectivelor PAC, oferindu-le astfel o anumită flexibilitate pentru a adopta opțiunile de plată de la primul și al doilea pilon pentru a se potrivi cel mai bine tipurilor, structurilor și condițiilor agricole din țara respectivă, și mediul înconjurător. Cu toate acestea, CESE nu este de acord cu faptul că statele membre transferă fonduri de la pilonul II la Pilonul I. Mai degrabă solicită un nivel rezonabil de cofinanțare a celui de-al doilea pilon pentru toate statele membre.

„Piața unică funcțională nu trebuie să fie pusă în pericol. Renaționalizare ar duce la o mai mare divergență a prețurilor și a pieței”, a subliniat dna Dubravska. Pentru a preveni frauda și a permite consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză, CESE solicită etichetarea obligatorie a originii produselor agricole și a produselor alimentare.

În acest sens, dl Bryan a făcut referire la acordurile comerciale internaționale, în care UE acceptă importurile de alimente care nu respectă standardele UE în materie de siguranță alimentară, de mediu și de muncă.

„UE trebuie să urmărească o strategie mai coerentă între PAC și politica comercială”, a subliniat aceasta.