Pregătirea patului germinativ, o lucrare foarte impoantă pentru dezvoltarea culturilor agricole!

Patul  germinativ reprezintă stratul de sol de la suprafața terenului care este prelucrat și în care urmează să fie așezată sămânță.

Lucrările de realizare a unui pat germinativ sunt foarte importante constituind primii pași pentru obținerea unei culturi care să răsară uniform și care ulterior să asigure premisele obținerii unei recolte bogate. Obiectivele acestor lucrări sunt de a crea un pat germinativ bine afânat și mărunțit pe adâncimea de semănat, care să ofere semințelor condiții identic egale pentru germinare și răsărire.

Un pat germinativ de calitate trebuie să îndeplinească câteva cerințe calitative: afânarea solului să fie realizată numai până la adâncimea de semănat, solul să fie așezat în continuare pe admincime, sămânța să fie pusă în contact cât mai strâns cu solul pentru o bună absorbție a apei, iar embrionul tinerei plante aflată în creștere să poată străbate cât mai rapid solul afânat de deasupra astfel încât răsărirea să fie uniformă.

În practică se întâlnesc situații foarte diferite în pregătirea patului germinativ, în funcție de:

  • umiditatea solului (atât la suprafață cât și în admincime);
  • tipul de sol lucrat (argilos, nisipos, etc);
  • sistemul de lucrări a solului  utilizat (dacă se poate executa sau nu o lucrare de arat de calitate);
  • gama de mașini agricole existentă în fermă;
  • cantitatea de resturi vegetale  rămase de la cultura precedentă;
  • admincimea de semănat și mărimea semințelor care se seamănă (în cazul semințelor mici patul germinativ trebuie foarte bine mărunțit).

 A. În cadrul sistemului cel mai răspândit de lucrare convențională a solului, patul germinativ se pregătește inițial prin lucrarea de arat, urmată de lucrările solului cu diferite tipuri de mașini:  grapă, tăvălug, nivelator, combinator, cultivator.

1. Grăparea – se realizează cu grapa cu discuri în scopul mărunțirii bulgărilor de pământ și afânării terenurilor arate și are eficiență maximă atunci când solul este reavăn, fiind ideal să se realizeze imediat după arat.

Astfel, se afânează stratul de sol la suprafață împiedicând pierderea apei din straturile mai admânci ale solului și facilitează crearea unui pat germinativ favorabil.

2. Tăvălugirea – se realizează cu tăvălugi netezi sau inelari și prin lucrare se efectuează atât tasarea, cât și nivelarea solului, precum și mărunțirea bulgărilor de pământ.

rin această operaţie se tasează stratul de sol la suprafață când este foarte afânat, se sfărâmă bulgarii de pământ și se ușurează în continuare lucrarea cu grapa cu discuri, facilitând punerea în contact a semințelor cu solul. Tăvălugirea este eficientă în cazul în care arătură s-a efectuat în condiții de secetă și au rezultat bolovani, precum și înainte de semănatul plantelor cu semințe mici.

3. Nivelarea – se realizează cu nivelatorul sau cu lamele nivelatoare, înlăturându-se denivelările existente pe unele terenuri plane.

Lucrarea împiedică pierderea apei din sol, răsărirea semințelor fiind uniformă pe terenurile nivelate,  împiedicându-se stagnarea apei din precipitații.

4. Lucrarea cu combinatorul – se realizează cu combinatoare alcătuite din cultivator și diferite tipuri de grape (cu colți rigizi, elicoidale, etc.) câteodată succedate în agregat de diverse tipuri de tăvălugi. Lucrarea  are rolul de a mărunți bulgării de pământ, de a nivela solul și de a realiza un pat germinativ de bună calitate.

Astfel, se afânează și tasează un strat subțire de sol și creează condiții optime pentru semănat și răsărirea uniformă a plantelor.

5. Cultivaţia totală – se realizează cu cultivatoare echipate cu diverse tipuri de organe active (cuțite de tip săgeată, unilaterale, etc) și are rolul de a pregăti solul în scopul însămânțării

 În zone cu umiditate mai mare, prima lucrare se face inițial la suprafață, și apoi se repetă lucrarea la admincimi de lucru mai mari pe măsură ce solul își mai pierde din umiditate. În zone mai secetoase se poate utiliza cultivatorul în agregat cu grapă ușoară sau elicoidală, iar prima lucrare se face inițial la adâncime mai mare și se repetă lucrarea la adâncimi de lucru mai mici pentru a se preveni pierderea apei din sol.

În ultima vreme și în țara noastră au început să fie utilizate sisteme de lucrări ale solului de tip conservativ care folosesc și se bazează pe o gamă nouă de mașini agricole.

 B. Lucrările de tip conservativ – se realizează cu agregate formate din diverse tipuri de utilaje și echipamente care efectuează concomitent mai multe tipuri de lucrări la o singură trecere pe suprafața terenului. Utilajele folosite  (combinatoare care au în componentă cultivatoare și grape cu discuri și grape rotative, etc.) efectuează atât afânarea și lucrarea solului fară întoarcerea brazdei, terenul fiind astfel pregătit pentru semănatul clasic, cât și semănatul direct. Lucrările de semănat direct se realizează cu semănători speciale care pot include în fața organelor active ale semănătorii și echipamente de prelucrare a solului specifice cultivatorului sau combinatorului însoțite și de echipamente de fertilizat.

Operaţia conservă umiditatea solului, reduce tasarea terenurilor, afânează solul în adâncime distrugând hardpanul (urmă lăsată în sol de talpa plugului), măresc capacitatea solului de înmagazinare a apei, iar costurile sunt mai reduse decât în sistemul convențional.

Așadar implementarea unor sistemele de lucrări ale solului de tip conservativ, pe lângă principalul avantaj legat de reducerea costurilor pot aduce pe termen lung beneficii în privința menținerii și sporirii fertilității solurilor.

Totuși indiferent de sistemul utilizat, realizarea lucrărilor solului la umiditatea optimă în vederea pregătirii unui pat germinativ de calitate constituie una din primele condiții tehnologice importante pentru obținerea unei producții agricole ridicate.