Pregătirea terenului pentru realizarea amenajărilor peisagistice

Înaintea plantării arborilor și arbuștilor ornamentali, se execută din timp lucrările generale de ameliorare a solului (amendamente pentru corectarea pH-ului şi eventual a texturii), drenajele generale, terasamentele, în funcţie de calitatea terenului şi necesităţile de amenajare. Săparea gropilor şi şanţurilor de plantare este bine să se facă în două etape: la sfârşitul verii sau toamna, gropile de desfundare (mai mari decât este necesar pentru plantare) și înainte de plantare, gropile de plantare propriu-zise. Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:

– pentru arbuşti şi conifere sub 1 m înălţime: 60-80 cm/40 cm (lărgime/adâncime) în sol bun, 80/70 cm în sol mediocru. În cazul distanţelor mici de plantare se desfundă întreaga suprafaţă ocupată de arbuşti;

– pentru arbori cu circumferinţa sub 18-20 cm şi conifere de 1-2 m înălţime – 80/80 cm în sol bun; 100/80 cm până la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slabă și

– pentru arbori cu circumferinţa mai mare de 20-22 cm şi răşinoase peste 2 m înălţime, gropi de desfundare de minim 1 m3 putând ajunge până la 8 m3 în funcţie de mărimea balotului de pământ.

Dimensiunile şanţurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii în sol bun sunt de 60/50 cm (lărgime/adâncime) pentru plantele fără pământ pe rădăcini și de 75/50 cm pentru plantele cu balot. Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.

În funcţie de situaţie, se evacuează pietrele, deşeurile, resturile vegetale. Când solul şi subsolul sunt de calitate bună, se separă straturile, pământul de la suprafaţă urmând să fie aşezat în fundul gropii. Dacă pământul este parţial sau total impro­priu, se înlocuieşte cu pământ bun (curăţat de deşeuri vegetale, pietre ş.a.). În cazul existenţei unui strat impermeabil la baza gropii, este necesară străpun­gerea acestuia cu un burghiu şi umplerea cu pietre a spaţiului perforat, permiţând astfel drenarea (dacă grosimea stratului impermeabil nu este prea mare). După desfundare, gropile se astupă, pentru tasarea naturală a solului până la plantare. Odată cu reintroducerea pământului este bine să se administreze în fiecare groapă pentru arbori 1-1,5 kg de superfosfat şi 0,2 kg sulfat de potasiu (1/2 pe fundul gropii şi 1/2 în stratul inferior de umplere). Aportul de îngrăşăminte asigură satisfacerea necesităţilor arborilor şi arbuştilor pe o perioadă de câţiva ani.