Programul de susținere a cultivatorilor de tomate va continua și în 2019

Programul de susținere a cultivatorilor de tomate în spații protejate va continua și în anul 2019. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) alocarea financiară va fi de 233,19 milioane de lei, adică 50 milioane de euro. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991,40 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Banii reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2019, după îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute.

Conform normelor pot beneficia de acest sprijin financiar producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la data plății ajutorului de stat, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, dar și producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, cei care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate. Printre acestea se numără: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, pe care să se găsească înscripția programului și numele beneficiarului, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

În Nota de fundamentare a proiectului se arată că „pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură judetene documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv. Documentele justificative sunt bon fiscal/ factura/ fila/ filele din carnetul de comercializare”.