Recomandări privind cultivarea speciilor floricole

Măsurile pentru limitarea atacului de boli şi dăunători sunt: la selecţia răsadurilor ce urmează a fi plantate, se aleg doar exemplarele sănătoase şi care nu prezintă leziuni, alegerea locului definitiv al plantării se realizează în funcţie de cerinţele plantelor privind expoziţia terenului, respectarea densităţii plantelor,  eliminarea frunzelor bazale şi a celor care prezintă atacuri ale agenţilor patogeni şi ale dăunătorilor, tratarea preventivă a seminţelor şi a butaşilor cu insecto-fungicide și nu în ultimul rând evitarea administrării îngrăşămintelor odată cu apa de udare, atunci când plantele prezintă atacuri ale agenţilor patogeni şi ale dăunătorilor.

În vederea asigurării unor densităţi optime la semănat, se ține cont de mărimea seminţelor. În cazul celor care au dimensiuni foarte mici (Portulaca), se amestecă cu nisip sau cenuşă. Obţinerea butaşilor, ca metodă de înmulţire, presupune: alegerea unor plante-mamă sănătoase, de la care se prelevează butaşii, fasonarea şi tratarea butaşilor cu insecto-fungicide în scop preventiv și aplicarea stimulenţilor de înrădăcinare. În ceea ce privește cerințele plantelor față de pH-ul solului, se administrează turbă în cazul speciilor care necesită un pH acid, iar pentru corectarea pH-ului în sensul apropierii de valori neutre se vor aplica îngrăşăminte în strânsă corelaţie cu cerinţele plantelor şi cu fenofaza acestora.