Reglementarea agriculturii ecologice în Statele Unite ale Americii

Programul Naţional de Agricultură Ecologică (NOP) al SUA a intrat în vigoare în 2002 şi este coordonat de serviciul de marketing, o ramură a Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA). Acest program este o lege federală care cere ca toate produsele alimentare ecologice să îndeplinească aceleaşi standarde şi trebuie să fie certificate în conformitate cu aceleaşi procedee de certificare.

NOP-ul conţine standardele naţionale de agricultură ecologică şi programul de certificare a produselor ecologice pe baza recomandărilor a 15 membri ai Comitetului pentru Standarde (Norme) Ecologice Naţionale (NOSB). NOSB-ul este numit de către Ministrul Agriculturii şi este format din reprezentanţi ai următoarelor categorii: agricultori/cultivatori, manipulanţi/procesatori, distribuitori cu amănuntul, consumatori/persoane de interes public, ecologişti, oameni de ştiinţă şi entităţi de certificare. În plus, în afara de recomandările NOSB, pentru formularea acestor reglementări, USDA ţine cont şi de programele de certificare ecologică de stat, particulare şi străine. Reglementările NOP sunt suficient de flexibile pentru a se potrivi cu o gamă largă de operaţiuni şi produse, existente în fiecare regiune a SUA.

Reglementările NOP interzic folosirea organismelor modificate genetic, a radiaţiilor ionizante şi a nămolurilor de la staţiile de epurare în producţia ecologică de bunuri agricole şi alimentare ecologice. Ca regulă generală, toate substanţele naturale (non-sintetice) sunt permise în producţia ecologică şi toate substanţe sintetice sunt interzise. Lista naţională de substanţe non-sintetice şi sintetice permise şi interzise este una din secţiunile acestor reglementări, care conţine şi excepţiile de la această regulă.

Standardele (normele) de producţie şi comercializare se referă la producţia vegetală ecologică, recoltarea din flora spontană, creşterea animalelor şi la prelucrarea (procesarea), transportul şi depozitarea produselor agricole ecologice. Culturile bio sunt cultivate fără a fi folosite pesticidele convenţionale, îngrăşămintele chimice şi nămolurile de la staţiile de epurare. Animalele crescute în sistem ecologic trebuie hrănite cu furaje ecologice şi crescute în aer liber. De asemenea, acestora nu li se dau antibiotice sau hormoni de creştere.

Standardele (normele) de etichetare se aplică produselor agricole şi alimentare care conţin ingrediente ecologice şi se referă la procentul acestora în produs:

– Produs “100% ecologic” trebuie să conţină numai ingrediente produse în sistem ecologic.

– Produs “ecologic” trebuie să conţină cel puțin 95% ingrediente produse în sistem ecologic.

-Produsele care îndeplinesc cerinţele de “100% ecologic” şi “ecologic” pot fi etichetate “USDA organic”.

– Produsele procesate care conţin cel puţin 70% ingrediente ecologice pot fi etichetate “produse cu ingrediente ecologice”, menţionându-se cel mult trei dintre ingredientele sau grupele de alimente ecologice componente. De exemplu, supa cu cel puţin 70% ingrediente ecologice sau legume ecologice poate fi etichetată ca “obţinută din mazăre, cartofi şi morcovi ecologici” sau numai “obţinută din legume ecologice”.

–  Produsele prelucrate care conţin mai puțin de 70% componente ecologice nu pot fi etichetate “ecologic”, dar pe etichetă pot fi menţionate componentele care sunt produse în sistem ecologic.

Standardele de acreditare stabilesc cerinţele pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru a deveni agent de certificare acreditat de USDA. Normele sunt concepute pentru a fi siguri ca toţi agenţii de certificare acţionează consecvent şi imparţial. Solicitanţii de succes vor angaja personal calificat, vor demonstra experienţa lor în certificarea producătorilor şi a distribuitorilor ecologici, vor preveni conflictul de interese şi vor menţine strictă confidenţialitate. Durata de acreditare a agenţilor de certificare este de 5 ani, şi fiecare dintre aceşti agenţi este obligat să se supună unei inspecţii anuale de actualizarea a activităţii de certificare.

Produsele agricole ecologice importate pot fi vândute în SUA numai dacă au fost certificate de către agenţii de certificare autorizaţi de USDA. Departamentul are agenţi de certificare acreditaţi în mai multe ţări şi numeroase cereri de acreditare. În locul acreditării USDA, un agent de certificare străin poate fi recunoscut, dacă USDA stabileşte că guvernul ţării respective poate acredita agenţi de certificare, cu respectarea cerinţelor programului NOP al USDA.