Saaten Union România oferă informaţii privind stabilirea normei de semănat la culturile prășitoare

cotidianul_agricol, seminte_certificate

Necesarul de sămânţă, cunoscut şi sub denumirea de normă de semănat se stabileşte în funcţie de densitatea optimă a plantelor la unitatea de suprafaţă. Aceasta, la rândul ei depinde de hibridul ales, zona pedoclimatică, modul de pregătire al terenului și metoda de semănat folosită.

Numărul de semințe la hectar îl calculăm dupa formula:

  • Ns (boabe/ha) = (D / P x G) x 10.000
  • Ns = norma de sămânță/ha
  • D = densitatea plantelor recoltabile
  • P = puritatea exprimată în procente
  • G = germinația exprimată în procente
  • De exemplu, dacă ne propunem să avem 65.000 plante la hectar vom calcula astfel :
  • Densitate 65.000 plante/ha
  • Puritate 99 %
  • Germinație 98 %
  • (65.000 / 99 x 98) x 10.000 = 66.996 b.g./ha

Odată cu achiziționarea semințelor certificate Saaten Union veți primi Documentul de Calitate și Conformitate al Furnizorului în care veți găsi indicii de valoare culturală a semințelor și anume puritatea, germinația și masa a 1000 de boabe.

Norma de semănat este un factor tehnologic care influențează producția și se stabilește pentru fiecare specie și soi în parte!