Săptămâna de conștientizare a rezistenței la antibiotice (13-19 noiembrie 2017)

În perioada 13 – 19 noiembrie 2017 este stabilită, la nivel mondial (FAO, OIE, WHO), Săptămâna de conștientizare a rezistenței la antibiotice. Riscul reprezentat de rezistenţa la antimicrobiene (RAM) este unul care trebuie considerat o problemă de siguranță a sănătății publice, pentru care sunt necesare angajamente politice la nivel naţional şi internaţional.

În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a întreprins şi continuă să întreprindă acţiuni ferme pentru combaterea RAM.

Aceste eforturi sunt concretizate într-o serie de măsuri privind elaborarea și derularea de strategii, programe și rapoarte la care se adaugă colaborări cu asociații și patronate, dar și instruiri ale mediciilor veterinari.

Cu această ocazie, ANSVSA reiterează deschiderea către o mai bună colaborare cu toate organizațiile care deţin responsabilităţi în lupta cu utilizarea inadecvată a antimicrobienelor şi prevenirea fenomenului de antibiorezistenţă întrucât aceasta se poate obţine numai prin implicarea și coopararea activă a tuturor factorilor implicați și interesați.

Informații relevante privind măsurile necesare pentru diminuarea antibiorezistenței în medicina veterinară sunt disponibile pe site-ul www.ansvsa.ro la secțiunea ”Utilizarea prudentă a antimicrobienelor”.