Schemă de minimis, propusă pentru cultura de usturoi

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) propune, din 2019, un sprijin financiar de circa 1.000 de euro la hectar pentru cultivarea usturoiului, printr-o schemă de ajutor de minimis susţinută de la bugetul de stat cu două milioane de euro. Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă minimă eligibilă de 0,3 hectare. Calculul sprijinului se face proporţional cu suprafaţa de pe care s-a valorificat o cantitate minimă de 5.000 kg/ha.

Conform documentului MADR, beneficiarii acestui sprijin financiar sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de stat; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; producătorii agricoli persoane juridice.

România a înregistrat un declin cu aproape 20% la producţia de usturoi, de la circa 67.000 de tone în 2010, la numai 55.000 de tone în anul 2017.