Societăţi comerciale cu sediul în Danemarca produc şi exportă în ţări din afara UE brânză albă pe care aplică eticheta „Feta”

„Feta” este o denumire de origine protejată înregistrată (DOP) din 2002 în UE şi, ca atare, aceasta poate fi produsă numai în Grecia, în conformitate cu specificaţiile înscrise în caietul de sarcini. Cu toate acestea, însă, societăţi comerciale cu sediul în Danemarca produc şi exportă în ţări din afara Uniunii Europene  brânză albă pe care aplică eticheta „Feta”. Din nefericire, autorităţile daneze nu au reuşit să prevină şi să soluţioneze această situaţie.

În acest context, Comisia Europeană consideră că această practică constituie o încălcare directă a protecţiei acordate prin înregistrarea ca denumire de origine protejată (DOP), iar Danemarca încalcă atât Regulamentul privind sistemele din domeniul calităţii, cât şi principiul cooperării loiale între Uniune şi statele membre (articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană).

Acest comportament nu numai că reprezintă o încălcare a legislaţiei UE actuale, dar riscă să şi îngreuneze negocierile în curs dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe pentru încheierea de acorduri bilaterale care să asigure protejarea produselor europene cu DOP şi să promoveze produse de calitate din UE în afara graniţelor sale.

Drept urmare, executivul comunitar a decis să iniţieze procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Danemarcei în ianuarie 2018, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. În contextul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia a invitat autorităţile daneze să ia măsurile adecvate pentru a preveni sau a opri această practică în rândul societăţilor comerciale stabilite pe teritoriul său.

Întrucât Danemarca nu a abordat aspectele indicate, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiţie a UE în legătură cu acest caz.