Soluții eficiente pentru PAC se vor discuta la Bruxelles

Asociația Producătorilor de Porumb din România la masa discuțiilor

În data de 9 martie a.c., APPR va participa, alături de partenerii CEPM si COPA-COGECA, la «Grupul de Dialog Civil pentru Plăți Directe și Înverzire».

În cadrul acestei reuniuni va fi prezentat, între altele, raportul special al Curții Europene de Audit (ECA) nr. 21/2017 privind măsurile de înverzire, o schemă complexă de sprijinire a veniturilor fermierilor care, așa cum se arată încă din titlul raportului, nu și-a dovedit încă decât parțial eficiența din punct de vedere al protecției mediului.

„Înverzirea” reprezintă un nou tip de plată directă introdusă odată cu reforma PAC din 2013, concepută pentru a pune în aplicare principiul potrivit căruia agricultorii ar trebui să fie recompensați pentru bunurile publice pe care le oferă. Înverzirea vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale politicii agricole comune, pentru a aborda efectele negative pe care anumite practici agricole le au asupra mediului și climei. UE cheltuie anual 12 miliarde de euro pentru înverzire, reprezentând 30% din totalul plăților directe ale PAC și aproape 8% din întregul buget al UE.

Curtea Europeana de Audit  (ECA ) a urmărit să evalueze dacă înverzirea a fost capabilă să ridice performanțele ecologice și climatice ale PAC, în conformitate cu obiectivul stabilit în legislația UE relevantă. Demersul a avut o componentă de cercetare de teren (interviuri cu reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților din cinci State Membre, ai asociațiilor de fermieri și ai ONG-urilor de mediu), dar a presupus și analiza rezultatelor unui audit propriu-zis, efectuat în 145 de exploatații, în special în ceea ce privește schimbările în practicile agricole care pot fi atribuite inverzirii).

Concluziile raportului arată că înverzirea, așa cum este implementată în prezent, este puțin probabil să ofere beneficii semnificative pentru mediu și climă, deoarece a dus la schimbări foarte limitate în practicile agricole (pe doar 5% din terenurile agricole din UE), dar a reprezentat un efort semnificativ pentru fermieri.

În același timp, indicatorul cheie pentru înverzire al Comisiei a crescut la 77% în 2016 (reprezentând partea din terenurile agricole care aparțin exploatațiilor supuse cel puțin unei obligații de înverzire). Totuși, această cifră poate fi doar limitat utilizată pentru monitorizarea rezultatelor înverzirii.

Foarte important în actualul context în care se discută despre reforma PAC, ECA face o serie de recomandări în ceea ce privește principiile directoare pentru viitoarea politică agricolă: (i) pentru a simplifica PAC, agricultorii ar trebui să îndeplinească un set unic de norme de mediu de bază care să cuprindă actualele standarde de mediu (GAEC) și cerințele generalizate de înverzire; (ii) specific- cerințele locale legate de mediu și climă pot fi abordate prin acțiuni mai intense în ceea ce privește agricultura, bazate pe atingerea obiectivelor de performanță; nu in ultimul rand, (iii) Statele Membre ar trebui să fie obligate să demonstreze, înainte de punerea în aplicare, că opțiunile pe care le selectează sunt folositoare și eficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor politicii.

La reuniunea de vineri, de la Bruxelles, APPR va avea ocazia, alături de partenerii săi, să se pronunțe asupra acestui raport deosebit de consistent și să invite ceilalti participanți, în special reprezentanții organizațiilor de mediu, să se angajeze într-un dialog responsabil alături de fermieri, în vederea găsirii unor soluții eficiente pentru ca PAC să își poată atinge cu adevărat obiectivele legate de mediu și climă.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*