Sorgul o cultură de viitor, cu suprafeţe în continuă creştere

Pentru cel de-al doilea an consecutiv, suprafeţele de sorg din Europa au crescut conform datelor publicate de Sorghum ID, organizaţia interprofesională europeană a sorgului. Se confirmă interesul din ce în ce mai mare al agricultorilor europeni pentru această cultură. La sorgul-boabe, suprafeţele sunt estimate la 174 000 ha, în Uniunea Europeană, acest nivel reprezentând o creştere de 19 % faţă de anul  2018. Suprafaţa de sorg furajer este estimată să crească cu 18 %, ajungând la 86 400 hectare.

În Uniunea Europeană, condiţiile de secetă de la finele anului 2018 şi începutul anului 2019 au afectat înfiinţarea culturilor de rapiţă şi de grâu, determinîndu-i pe agricultori să se orienteze spre alte plante. Cultura de primavară, cu cerinţe de apă scazute, sorgul a fost ales de producătorii agricoli. Astfel, Franţa a înregistrat o creştere de 14 % la sorgul-boabe şi 20 % la sorgul furajer, consolidându-şi poziţia de prim producător european de sorg.

În Europa Centrală, se observă creşteri semnificative în România  cu 19 %, Ungaria cu 50 % şi Austria cu 30 %. Producţiile medii ridicate, obţinute în 2019 şi paleta largă de hibrizi disponibili pe piaţă au făcut din sorg o cultură pe care producătorii o consideră rentabilă.

În Ucraina, suprafeţele de sorg-boabe înregistrează creşteri de peste 25 %, ajungând la 54 000 hectare, iar în Rusia se profileaza aceleaşi tendinţe de creştere. Per total, organizaţia Sorghum ID, care desfăşoara acţiuni de promovare a sorgului, estimează că suprafaţa  va ajunge la 65 000 ha (boabe + furajer), ceea ce reprezintă o creştere de 40 % faţă de 2018.