Standardele WiFi vor spori mobilitatea inteligentă, precum și siguranța rutieră pentru mașinile agricole în Europa

Comisia Europeană, pe deplin conștientă de avantajele comunicării dintre autovehicule, dar și pentru a promova mobilitatea inteligentă și pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, a făcut un pas înainte. Standardul WiFi IEEE 802.11p a dovedit că funcționează și poate fi implementat pentru a asigura comunicarea fără probleme a vehiculelor conectate. Noul act delegat care completează Directiva 2010/40 / UE a stabilit cadrul legal adecvat privind desfășurarea și utilizarea operațională a sistemelor cooperatiste de transport inteligente C-ITS, în care mecanismele agricole își asumă rolul și atunci când conduc pe drumurile publice.

Industria mașinilor agricole și industria electronică a industriei electronice AEF sprijină pe deplin inițiativa. Standardul WiFi IEEE 802.11p va stabili o comunicare între vehiculele agricole și va servi drept un instrument de prevenire a accidentelor între utilizatorii necontenți. CEMA consideră ca o condiție prealabilă pentru utilizarea tehnologiei dezvoltate pentru sectorul auto ca un sector mai mare. Oferă asigurarea unei actualizări / îmbunătățiri continue, integrarea în vehicule moderne și posibilitatea de a conecta vehicule din diferite sectoare.

Institutul de Standardizare ETSI a derulat un proiect-pilot în octombrie 2018, care a demonstrat că este posibilă comunicarea între tractor și mașină. Tractorul trimite avertizarea și mașina o primește astfel încât conducătorul auto poate acționa în consecință. Lucrările avansează pentru a permite, de asemenea, comunicarea între autoturisme și tractoare.