Tehnologia de cultură a gogoşarului în câmp

Ardeiul (Capsicum annuum L, familiei Solonaceae), căruia i se mai spune popular şi poprici, paprica, piparci etc., este originar din America Centrală şi America de Sud, cultivându-se din cele mai vechi timpuri în Mexic şi Guatemala. Majoritatea speciilor şi varietăţilor botanice ale genului Capsicum sunt originare din aceasta zonă a lumii, excepţie făcând câteva specii întâlnite în Japonia, de unde s-a răspândit spre nord în S.U.A. şi spre sud în Bolivia, Columbia, Venezuela, Ecuador, Argentina.

Pregătirea terenului pentru înființarea culturii începe încă din toamnă. Lucrările sunt discuitul şi nivelarea de întreţinere. Urmează fertilizarea de bază şi arătura adâncă de toamnă la 28-32 cm. Cantităţile de îngrăşăminte organice recomandate la fertilizarea de bază pentru solurile cu fertilitate medie: gunoi de grajd – 30-40 tone/ha; P2O5 – 35-40 kg/ha; K2O – 20-25 kg/ha. Lucrările efectuate primăvara: grăpatul terenului şi fertilizarea, care se poate efectua odată cu pregătirea terenului pentru plantare sau după plantat. Cantităţile de substanţe active minerale recomandate pentru solurile cu fertilitate medie: N (azot) – 20 kg/ha; P2O5 (fosfor) – 30 kg/ha, fără potasiu (se recomandă complexe de tipul N.P.)

Erbicidarea se poate face cu produse cu încorporare imediată în sol prin discuire, cu 7 – 10 zile înainte de plantare. Pentru buruienile dicotiledonate perene şi anuale aflate în vegetaţie (pălămida) se pot folosi erbicidele de contact aplicate cu 5 – 6 zile înainte de plantare. După plantare se pot folosi pentru distrugerea buruienilor monocotiledonate (costrei, pir etc.) erbicidele Agil 100EC sau Fusilade Super 1-1,5 litri/ ha.

Modelarea terenului se face în brazde înălţate cu lăţimea la coronament de 104 cm, sau în straturi înguste cu 50 cm la coronament. Plantarea se poate începe atunci când pericolul brumelor târzii de primăvară a trecut. Se consideră optimă perioada când temperatura solului la adâncimea de plantare este de cel puţin 15°C. Data se stabileşte în funcţie de condiţiile climatice ale anului respectiv: ardeiul gras se plantează între 25.05 – 5.06, ardeiul gogoşar şi lung în perioada 5 -20 mai.

Schema de plantare depinde de particularităţile terenului. Pe teren modelat, se plantează câte 2 rânduri pe stratul înălţat, la distanţa de 70 cm între rânduri. Distanţa între plante pe rând trebuie să fie 20 -25 cm (66.000 -88.000 plante/ha). La modelarea în straturi înguste (50 cm) se plantează 2 rânduri pe strat, distanţa dintre ele fiind 30 cm, iar între plante pe rând 20 cm (104.000 pl/ha). Pe teren nemodelat se plantează în rânduri echidistante, la 70 cm x 15-20 cm (71.400 -95.200 p/ha), sau în benzi de două rânduri, distanţate la 80 cm, între cele două rânduri distanţa fiind de 30 cm, iar între plante pe rând 20 cm, (90.900 pl/ha).

Înainte de plantare se marchează rândurile şi se deschid gropi pentru plantare. Plantele se udă bine, 1 litru de apă/plantă, imediat după plantare. Apoi nu se mai udă timp de 12 -15 zile pentru stimularea formării rădăcinilor, ardeiul fiind o plantă “leneşă” din acest punct de vedere. La 4-5 zile de la plantare, se completează golurile cu răsad din rezerva păstrată în acest scop.

Prăşitul solului se aplică de câte ori este nevoie. Se face cu grijă, pentru a evita dislocarea rădăcinilor plantelor, aflate la suprafaţă. Pentru a ajuta susţinerea plantelor, la prima praşilă se poate face muşuroitul plantelor. Se vor efectua 4 -5 praşile pe intervalul dintre rânduri şi 2 -3 praşile între plante pe rând. Irigarea este foarte importantă, ardeiul fiind o plantă foarte pretenţioasă la prezenţa apei în sol, în special în timpul înfloritului şi fructificării. Este de asemeni foarte sensibil la băltire. Se udă la interval de10 -12 zile, norma de udare fiind de 350 – 400 mc/ha. În perioada fructificării intense, când nevoia de apă creşte, udările se pot face la un interval de 7 – 8 zile sau se poate creşte norma de udare la 450 – 500 mc/ha.

Fertilizarea fazială influenţează mult cantitatea şi calitatea producţiei. Pentru fertilizarea cu azot şi fosfor se recomandă îngrăşăminte complexe de tip NP, fertilizarea cu MgO se poate înlocui cu două fertilizări foliare. În cazul folosirii gunoiului de grajd şi a îngrăşămintelor minerale la pregătirea de bază a solului, fertilizarea din timpul perioadei de vegetaţie se poate face cu foliare (3- 4 stropiri, la interval de 12 -14 zile).