Tema producerii de sămânță în sectorul legumicol în atenția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

La solicitarea secretarului de stat Emil Dumitru,  marți, 14 ianuarie 2020, în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut loc o întâlnire de lucru pe tema producerii de sămânță autohtonă în sectorul legumicol, cu reprezentanții stațiunilor de cercetare de la ICDLF Vidra, SCDL Buzău, SCDL Bacău și SCDL Iernut. De asemenea, au participat și reprezentanții OIPA Legume-Fructe.

Pentru a avea o imagine în ceea ce privește cantitatea de sămânță de legume din soiuri autohtone care se produce în România, secretarul de stat Emil Dumitru a solicitat reprezentanților  stațiunilor de cercetare prezente la întâlnire, să elaboreze un material cu potențialul de producție al fiecărei specii  legumicole în parte. Solicitarea vine din necesitatea de a acoperi cererea fermierilor interesați. Reamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale promovează politici pentru susținerea produselor agricole, inclusiv a produselor legumicole în vederea asigurării pieței interne cu produse de calitate românești.

În egală măsură, Emil Dumitru și-a exprimat dorința de a avea un dialog constant cu producătorii din marile bazine legumicole astfel încât să putem îmbunătăți programele derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, în timp, să se realizeze o multiplicare a semințelor autohtone pentru soiurile de legume.