Thailanda publică propunerea unui nou sistem de reglementare agro-chimică

Thailanda a publicat un proiect de reglementare agro-chimică(CA), care va înlocui actualul Act al substanțelor periculoase (HSA) și modificările sale – principalul act legislativ privind gestionarea substanțelor chimice din Thailanda.

Una dintre cele mai semnificative modificări este cea a sistemului de clasificare a substanțelor chimice. În prezent, substanțele chimice sunt clasificate în substanțe periculoase de tip 1-4. Substanțele de tip 1 sunt cele mai strict controlate, în timp ce toate activitățile legate de substanțele de tip 4 sunt interzise.

Dacă este promulgat, Comitetul de evaluare a substanțelor agro-chimice va clasifica substanțele chimice prezente în inventarul chimic al țării, în funcție de riscurile pentru sănătate și mediu și le va împărți în 3 liste distincte:

Lista 1: Întreprinderile trebuie să respecte criteriile și condițiile care afectează importul, producția, exportul, deținerea, transportul, eliminarea sau reciclarea emise de autoritatea competentă;

Lista 2: Întreprinderile trebuie să obțină permisiunile de la autoritatea competentă;

Lista 3: Toate activitățile sunt interzise. Cu toate acestea, anumite substanțe chimice, precum cele utilizate în scopuri de cercetare și dezvoltare, pot fi exceptate.

Comitetul de evaluare a substanțelor chimice va avea cel mult un an pentru a reconcilia și alinia clasificarea actuală cu noul sistem de clasificare menționat după intrarea în vigoare a CA.