12,3 milioane de euro sprijin nerambursabil pentru procesarea de mazăre, soia sau fasole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor a publicat Raportul de selecție lunar aferent etapei a doua (8 noiembrie – 7 decembrie 2021) a sesiunii de primire proiecte din anul 2021 pentru submăsura 4.2Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole, componenta de sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase[1] (de exemplu mazărea, soia sau fasolea).

În urma procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare, din cele 24 de proiecte depuse în această etapă, 14 proiecte vor primi finanțare în valoare totală de 12,3 milioane de euro. Trei dinte proiectele depuse au fost neconforme, alte cinci proiecte au fost declarate neeligibile pentru finanțare iar două din totalul de 24 de proiecte depuse au fost retrase de către solicitanți. În această etapă a sesiunii, pragul de calitate a fost de 45 de puncte.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și forme asociative, și de 40% pentru alte întreprinderi. Menționăm că, în cazul investițiilor colective, intensitatea sprijinului a putut fi majorată 20%, finanțarea nerambursabilă acordată prin PNDR, fiind astfel de 70% din valoarea totală eligibilă a investitei.

Valoarea fondurilor europene obținute variază în funcție de tipul de beneficiar și de investiție. Astfel, pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, sprijinul financiar este de 800.000 de euro/ proiect pentru investițiile noi și de 600.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere.

De asemenea, solicitanții constituiți ca întreprinderi mijlocii au putut accesa fonduri în valoare de 1.200.000 de euro/ proiect pentru investițiile noi sau de 1.000.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere. Pentru alte întreprinderi și pentru solicitanții constituiți în forme asociative, valoarea sprijinului crește la 1.500.000 de euro/ proiect în cazul investițiilor noi permise și la 1.200.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere.

Raportul de selecție lunar este un document public și poate fi consultat pe pagina oficială de internet a Agenției, la secțiunea Rapoarte și Liste, accesând www.afir.info>> Rapoarte și liste>> Rapoarte de selecţie.


[1] Lista cu speciile de plante proteaginoase eligibile pentru finanțare prin submăsura 4.2, pentru investiții noi/ extindere/ modernizare se regăsește în Anexa 14 la Ghidul Solicitantului specific submăsurii. Printre acestea se regăsesc: mazărea, fasolea, soia, lintea, năutul, arahidele, lucerna, trifoiul etc.