Creşterea calității produselor alimentare, o prioritate pentru Comisia Europeană

Studiile care compară calitatea alimentelor vândute cu aceeaşi etichetă în state din Est şi din Vest a fost un subiect intens dezbătut în cadrul Comitetului Economic şi Social European. Comisia Europeană a publicat în data de 26 septembrie a.c. o serie de orientări cu privire la aplicarea legislației UE în domeniul alimentației și al protecției consumatorilor, dar și aspecte legate de dublul standard al UE care vizează cazul specific al alimentelor.

Un motiv de îngrijorare este acela că diferite compoziții de bunuri cu același nume sunt comercializate într-un mod care are potențialul de a induce în eroare consumatorul. Problema calității duale a anumitor produse, în special a celor alimentare, a reprezentat o sursă de îngrijorare. În martie 2017, Consiliul European a salutat acțiunea Comisiei de a aborda problema în continuare.

După cum a subliniat în mod clar președintele Jean-Claude Juncker în adresarea sa privind statul Uniunii, nu pot exista consumatori de clasa a doua într-o uniune unde statutul tuturor este unul egalitar și nu este acceptabil ca: „În unele părți ale Europei, oameniilor să le fie vândute alimente de o calitate mai scăzută decât în alte țări, în ciuda faptului că ambalajele și branding-ul sunt identice”.

Comisia continuă să acționeze pe diverse fronturi în vederea restabilirii încrederii cetățenilor în piața unică și a decis să se concentreze, în primul rând, pe domeniul alimentar. În urma discuției din cadrul Consiliul European din martie 2017, Comisia a adus problema la nivel înalt, în Forum.

Vera Jourova, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen a afirmat următoarele: ’’Au existat multe plângeri în ceea ce privește dublul standard al alimentelor din partea consumatorilor. Produsele sunt prezente în acelaşi ambalaj, însă, calitatea diferă. Sunt produse cu mai puțină carne comparativ cu aceeași marcă prezentă într-o altă țară. Vă împărtășesc din experiența personală un exemplu al dublului standard. După căderea Cortinei de fier am mers în Austria să facem cumpărături și am luat ciocolată şi cafea. Acasă am constatat că produsele aveau gust diferit față de ceea ce cunoșteam noi până atunci. Suntem departe de acel moment și încă există asemenea complexe. Nu vrem o piață a standardelor duble. Autoritațiile trebuie să folosească legislația ca pe o mapă pentru a descoperi uneltele potrivite pentru a rezolva situația. Vrem o metodologie identică pentru testarea produselor în toate țările U.E. Comisia va oferi sprijin autoritățiilor naționale pentru a aplica metodologia de testare, dar și coordonare şi sfaturi atunci când este nevoie’’.

Pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente, este necesar să fie inițiat un dialog între industrie, consumatori și autoritățile naționale. Acest dialog va continua și în următoarele luni. În plus, Comisia a elaborat măsuri concrete pentru a asigura dovezi fiabile și comparabile ce privesc  domeniul alimentar.

Centrul Comun de Cercetare lucrează la orientări pentru o metodologie comună de testare, ca un pas spre teste comparabile și autoritare în întreaga UE. Acest lucru este esențial pentru evaluarea amplorii problemei și pentru furnizarea acesteia baza de probe solide necesare pentru luarea de măsuri. Un alt pas către claritate și transparență ar fi îmbunătățirea informațiilor privind conținutul exact al unui produs.

În domeniul produselor alimentare, Comisia discută cu mediul de afaceri, în special cu producătorii de produse alimentare și comercianții despre cum să asigure o transparență deplină a compoziției produselor (în afara obligațiilor legale actuale). O opțiune explorată este un Cod de conduită pentru producători, care stabilește standardele care trebuie respectate pentru a preveni problemele duale de calitate.