A doua întrunire a Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC 2023-2027

În această săptămână. în sala Aula Magna din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București a avut loc a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Planul Strategic PAC 2023-2027, cu participarea reprezentanților asociațiilor și federațiilor din sectorul agricol și a reprezentanților DG AGRI din cadrul Comisiei Europene, doamna Mihaela Luca și  domnul Ștefan Lucian RADU, desk officer pentru România.

Agenda reuniunii a cuprins șase puncte, astfel:

  • Aprobarea revizuirii componenței Grupurilor de lucru constituite în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC;
  • Prezentarea și consultarea cu privire la alocarea financiară a sesiunii, criteriile de selecție și punctajele aferente, pragul de calitate prestabilit, pragurile lunare de calitate și modalitatea de repartizare a fondurilor neutilizate din cadrul unei componente către componentele supralicitate în cadrul unei intervenții, pentru intervențiile DR 15, DR 20, DR 22, DR 25, DR 26, DR 27, DR 28, DR 30;
  • Prezentarea și consultarea cu privire la metodologia de selecție, alocarea financiară a sesiunii, criteriile de selecție și punctajele aferente acestora, pragul de calitate prestabilit pentru intervențiile DR 36 și DR 37;
  • Informarea privind stadiul implementării intervențiilor din Pilonul I și Pilonul II aferente Planului Strategic PAC 2023-2027;
  • Prezentarea propunerilor de modificare a Planului Strategic PAC 2023-2027, care vor face obiectul consultării în procedură scrisă;
  • Informarea privind organizarea următoarei reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC.

„Organizarea acestei întâlniri în cadrul USAMV București reprezintă un bun prilej de recunoaștere a importanței pe care mediul universitar de specialitate o are în sprijinirea creșterii performanțelor sectorului agro-alimentar și dezvoltarea spațiului rural românesc”, a declarat ministrul agriculturii, Florin Barbu, în deschiderea evenimentului.

În cuvântul său, oficialul MADR a precizat faptul că este primul an de implementare a PAC 2023-2027, respectiv a Planului Strategic, care reunește atât intervenții din Pilonul I, cât și din Pilonul II. În acest context ministrul și-a manifestat convingerea că cele două agenții de plată au desfășurat o activitate intensă pentru pregătirea corespunzătoare a procedurilor de lucru și a sistemelor de implementare necesare lansării intervențiilor din Planul Strategic.

Florin Barbu a făcut o trecere în revistă a acțiunilor și intervențiilor derulate de MADR în prima jumătate a anului: desfășurarea Campaniei de depunere a cererilor de plată pentru anul 2023, cu finanțare din FEGA, precum și două intervenții finanțate din FEADR, respectiv DR 06 – Bunăstarea animalelor și DR 10 – zone afectate de constrângeri naturale semnificative și intervenții sectoriale în sectorul apicol și cel vitivinicol. Ministrul a anunțat că în perioada imediat următoare MADR va lansa o nouă serie de intervenții care vizează în special sprijinul pentru investiții finanțat din FEADR.

Pe parcursul întâlnirii, au fost prezentate informații relevante referitoare la stadiul implementării intervențiilor din Pilonul I și Pilonul II aferente Planului Strategic PAC 2023-2027 până la această dată, precum și calendarul privind lansarea noilor intervenții din această toamnă.

Ministrul a reamintit că în luna august MADR a organizat o serie de subgrupuri de lucru, care funcționează în marja Comitetului de Monitorizare, pentru discutarea ghidurilor solicitantului, iar pe această cale a mulțumit partenerilor implicați pentru interesul manifestat cu privire la participarea la reuniuni, precum și pentru propunerile și sugestiile comunicate, contribuind astfel la îmbunătățirea ghidurilor.

În paralel cu organizarea grupurilor de lucru, la începutul lunii august, MADR a publicat în consultare publică ghidurile solicitantului, în vederea definitivării documentelor necesare lansării sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul intervențiilor din Pilonul II FEADR.

Astfel, în cadrul reuniunii au fost dezbătute 10 intervenții din FEADR în vederea aprobării alocărilor financiare propuse, a criteriilor și punctajelor de selecție, precum și a tuturor elementelor necesare în vederea lansării. Aceste intervenții, estimate a fi lansate în a doua jumătate a lunii octombrie, vizează irigațiile, infrastructura rurală, pomicultura, procesarea produselor agricole și pomicole, zootehnia, instalarea tinerilor fermieri și formarea profesională. Totodată, în urma consultărilor organizate cu asociațiile de profil, MADR a inițiat demersuri, potrivit prevederilor Uniunii Europene, pentru modificarea anumitor capitole sau a fișelor de intervenții ale Planului Strategic, pentru a asigura o mai bună implementare a acestuia.

În ședință au fost prezentate propunerile elaborate și transmise Comisiei Europene, urmând ca în perioada următoare, acestea să fie supuse consultării publice cu mediul asociativ, după avansarea discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene.

Ministrul a subliniat importanța Comitetului de Monitorizare și a solicitat celor prezenți contribuția în vederea construirii unui dialog transparent și productiv, care să permită atingerea unui acord în privința subiectelor aflate pe agenda discuțiilor.

Alături de ministrul Florin BARBU, la reuniune au participat rectorul USAMV Sorin Mihai CÎMPEANU, secretarii de stat Sorin MOISE și Adrian PINTEA, directorul general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR, Dana REBEGA, directorul general al AFIR, George CHIRIȚĂ, precum și directori și experți din cadrul MADR, APIA și ai altor instituții subordonate.