A fost aprobată Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală

În ultima ședință de Guvern a fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru modificarea OG nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Prezentul act normativ vizează corelarea legislației naționale cu cea europeană, respectiv Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Totodată, prin această ordonanța se creează temeiul legal la nivel național pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.24/2026, care să cuprindă categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar în baza prevederilor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale.

Beneficiile estimate prin aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ au în vedere stabilirea cadrului legal care să reglementeze condiţiile sanitar-veterinare şi de mediu privind funcţionarea unităţilor de creştere a animalelor, a unităţilor de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, neutralizarea și transportul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în caz de epizootii, precum și resursele financiare necesare consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru realizarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia.