Activitățiile cu caracter sezonier din agricultură au contribuit la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă

Institutul Național de Statistică a emis, astăzi, 27 septembrie a.c., un comunicat privind ocuparea forței de muncă și șomajul. Conform datelor, activitățiile cu caracter sezonier din agricultură au contribuit la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.

Ținta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 privind rata de ocupare* a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost depășită cu cu 0,5 puncte procentuale. În al doilea trimestru al anului 2017, populaţia activă a României era de 9.418 mii persoane, din care, 8.967 mii persoane erau ocupate şi 451 mii persoane erau şomeri.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul II al anului 2017, de 65,5%, cu 4,3 puncte procentuale peste valoarea înregistrată în trimestrul anterior, creştere datorată în principal activităţilor cu caracter sezonier din agricultură. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (73,2% faţă de 57,7% la femei) şi la persoanele din mediul rural (66,0% faţă de 65,1% în mediul urban).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 27,3%.

Rata şomajului în trimestrul II 2017 a fost de 4,8%, în scădere faţă de trimestrul anterior (5,5%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 2,1 puncte procentuale (5,7% la bărbaţi faţă de 3,6% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 0,2 puncte procentuale (4,9% în mediul rural, faţă de 4,7% în mediul urban).

Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (15,4%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

 

* Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi

grupă de vârstă x.

** Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.