Actualizarea normelor privind accizele la alcool

Comisia propune noi reguli care să deschidă calea pentru reducerea costurilor pentru întreprinderile mici producătoare de alcool și pentru o mai bună protecție a sănătății consumatorilor.

Anunțul din data de 25 mai a.c., înseamnă că producătorii de alcool mici și artizanali (inclusiv pentru micii producători independenți de cidru) vor avea acces la un nou sistem de certificare la nivelul întregii Uniuni care să confirme accesul acestora la taxe mai mici. De asemenea, va exista o creștere a pragului pentru berea cu o rezistență mai mică la care se pot aplica cote reduse.

Concret, propunerea constă în:

  • Crearea unui sistem uniform de certificare, recunoscut în toate țările UE, care să confirme statutul micilor producători independenți în întreaga Uniune. Acest lucru va reduce costurile administrative și de conformitate pentru producătorii mici, care ar trebui să beneficieze de reduceri ale accizelor în anumite condiții;
  • Asigurarea unei clasificări precise a cidrului în întreaga UE;
  • Clarificarea proceselor și condițiilor corecte de fabricare a alcoolului, denaturat în UE. Acest tip de alcool este utilizat în producția de produse cum ar fi produsele de curățat, spălarea ecranelor, parfumurile și antigelul și este scutită de accize. Această scutire poate fi exploatată de producătorii lipsiți de scrupule care utilizează alcool denaturat pentru a produce și vinde băuturi contrafăcute potențial periculoase fără a plăti impozite și, chiar mai important, pun în pericol sănătatea consumatorilor.
  • Actualizarea sistemelor informatice: noile reguli vor înlocui procedurile învechite pe suport de hârtie utilizate pentru a urmări circulația anumitor produse cu alcool denaturat și vor conduce la utilizarea obligatorie a Sistemului de mișcare și control al accizelor. Acest lucru va facilita monitorizarea în timp real a mișcărilor acestor produse cu risc ridicat și reducerea utilizării frauduloase a acestei derogări;
  • Creșterea pragului pentru berea cu rezistență redusă care poate beneficia de cote reduse de la 2,8% volum la 3,5% pentru a oferi un stimulent pentru producătorilor de bere să fie inovativi și să creeze noi produse. Acest lucru ar trebui să încurajeze consumatorii să aleagă băuturi alcoolice cu concentrație scăzută față de cele standard, reducând consumul de alcool.

Propunerile legislative vor fi acum înaintate Parlamentului European și Comitetului Economic și Social European spre consultare și Consiliului spre adoptare.