ANF a finalizat procesul de colectare a deșeurilor de produse de protecție a plantelor

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a finalizat procesul de colectare a deșeurilor de produse de protecție a plantelor existente la nivelul oficiilor fitosanitare județene, la nivelul Laboratorului Național Fitosanitar, precum și în cadrul laboratoarelor regionale, se menționează într-un comunicat MADR.

ANF a încheiat un contract de prestări servicii pentru colectarea și neutralizarea deșeurilor chimice rezultate în urma efectuării analizelor de laborator pentru determinarea calității produselor de protecție a plantelor,  valoarea contractului s-a ridicat la suma de 132.776 lei.

Deșeurile colectate și neutralizate erau compuse din soluții reziduuale (1.652 litri), reactivi chimici expirați (5086 litri), pesticide (2.400 litri și 3.087 kg) și ambalaje (1596 bucați). De-a lungul timpului, acestea au fost păstrate în magazii și fose speciale, fără a prezenta vreun risc asupra populației sau mediului.

ANF a luat această măsură pentru ca populația și mediul să fie protejate iar agricultura să poată beneficia de cele mai recente progrese în domeniul ştiinţei.

Autoritatea Națională Fitosanitară înființată conform art. 5 din Legea nr. 139/ 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) ca organ de specialitate al administratiei publice centrale , potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Fitosanitare.