ANSVSA, sprijin legislativ pentru producătorii din regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a elaborat un proiect de ordin prin care susține producătorii locali și sistemul economic zonal.

Se urmărește stabilirea unui cadru legislativ prin care unităţile cu volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, să poată continua să producă şi, prin urmare, să contribuie la durabilitatea zonelor rurale și economia locală, cu respectarea obiectivelor de siguranță alimentară stabilite prin legislaţie.

În acest caz, cerințele privind amplasarea, construirea și echipamentul unităților de procesare sunt mai flexibile:

– amplasarea unor astfel de unităţi nu trebuie să urmeze o abordare de linie de producţie liniară şi nu trebuie să aibă o intrare separată pentru materiile prime directe şi o ieşire pentru produsele finite;

– se poate utiliza acelaşi spaţiu al unităţii pentru mai multe faze de lucru, cu condiţia ca acestea să fie succesive şi separate în timp, iar între diferitele faze să se efectueze curăţenia şi dezinfecţia, după caz;

– se poate utiliza o singură chiuvetă, pentru spălatul mâinilor și spălatul produselor din lapte, cu condiţia să se ia măsurile necesare pentru a se evita contaminarea încrucişată;

– toaletele se pot găsi și într-o clădire anexă(ex. casa producătorului);

– nu este obligatoriu ca schimbarea îmbrăcăminţii să fie într-o cameră separată, se poate amenaja o zonă specială;

– ustensilele pot fi curăţate, dezinfectate şi depozitate în zona de producţie, cu condiţia ca aceste activităţi să aibă loc după ce este încheiată producţia şi acest proces să fie descris în proceduri;

-materiile prime şi produsele finite pot fi depozitate în aceeaşi cameră de răcire cu condiţia ca toate măsurile necesare să fie luate în vederea evitării contaminării încrucişate;

– suprafeţele şi echipamentul pot fi făcute și din alte materiale, decât inox, dacă operatorii din sectorul alimentar pot dovedi autorității competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare sau din lemn, când acest lucru este impus de către metoda de producţie tradiţională utilizată;

– apa potabilă în cantitate suficientă, poate fi din reţeaua publică sau din sursă proprie, dar să fie verificată în conformitate cu legislaţia în vigoare (ex. buletine de analiză când e sursă proprie).

O flexibilitate a cerințelor se aplică și în cazul laptelui crud pentru fabricarea produselor lactate:

– operatorii trebuie să elaboreze proceduri privind recoltarea probelor de laborator în cadrul programelor de autocontrol, adaptate la capacitatea unității și tipul de produse obținute;

-operatorii pot utiliza cerințele preliminare de igienă și bunele practici de igienă, în locul planului HACCP, după efectuarea analizei de risc și elaborarea de proceduri;

-operatorii pot reduce numărul de unităţi de prelevare de probe pentru analiza microbiologică, dacă poate demonstra că ia măsuri ca parte a procedurilor bazate pe principiile HACCP;

-unităţile de prelucrare lapte cu un volum mic de producție din aceste regiuni pot fi scutite de la aplicarea criteriilor care privesc conţinutul de germeni la 30 ºC, dacă exploatațiile de origine aparţin aceluiaşi sistem de siguranţă produc până la 200 litri de lapte pe zi și laptele este prelucrat în termen de două ore de la mulgere sau în ziua următoare, dacă operatorul are un sistem de refrigerare.

Proiectul de ordin oferă producărilor de lapte aflați în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice posibilitatea de a se asocia și înființa ateliere locale de prelucrare a laptelui, care să proceseze o cantitate mică de lapte/an. Brânzeturile opținute pot să fie comercializate direct consumatorului final sau prin intermediul unităților de desfacere cu amănuntul, aflate la o distanță de până la 100 km. Condiția este ca grupul de producători să fie stabilit şi menţinut ca o singură unitate de procesare.

Documentul vine și cu înlesniri pentru crescătorii de vaci de lapte din aceste zone, în sensul reducerii numărului și frecvenței testelor de laborator obligatorii.