ANSVSA: măsuri de protecție speciale în contextul crizei epidemiologice aviare din Uniunea Europeană  

 

După ce a primit o serie de informaţii Comisia Europeană, dar și mesaje de alertă ale Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală referitoare la situaţia epidemiologică privind influenţa aviară din Uniunea Europenă, ANSVSA a luat o serie de măsuri suplimentare pentru a preveni pătrunderea bolii pe teritoriul României. Printre acestea se numără:

• monitorizarea severă a comerţului intracomunitar, verificarea tuturor transporturilor de păsări care vin din ţările unde, în ultima perioadă, au fost diagnosticate focare de influenţă aviară;

• informarea medicilor veterinari oficiali zonali, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, precum şi a operatorilor economici cu privire la situaţia epidemiologică existentă;

• s-a dispus respectarea cu stricteţe a condițiilor de biosecurite în fermele comerciale de păsări și în gospodăriile populației, având în vedere pericolul pe care îl reprezintă migraţia păsărilor sălbatice ce se află în plină desfășurare şi rolul păsărilor sălbatice „punte” (guguștiuci, vrăbii, porumbei,etc) în difuzarea virusului gripal aviar;

• informarea primăriilor, fermierilor şi a instituţiilor ce deţin responsabilităţi în supravegherea păsărilor sălbatic asupra evoluției focarelor de gripă aviară din alte țări și a măsurilor care trebuie respectate pentru a evita apariția bolii;

• s-a dispus intensificarea măsurilor specifice privind gripa aviară în exploataţiile comerciale  și revizuirea programelor de biosecuritate;

• au fost notificate primăriile să dispună interzicerea accesului palmipedelor (rațe, gâște) la luciul de apă și să informeze cetăţenii asupra obligativității menţinerii păsărilor în gospodărie;

• instruirea medicilor veterinari pentru asigurarea unei supravegheri sanitare veterinare continue privind influența aviară şi a respectării legislaţiei specifice;

• controlul implementării planurilor de biosecuritate la nivelul exploataţiilor comerciale avicole precum și corectitudinea desfăşurării activităţilor de comercializare a păsărilor vii şi impunerea de restricţii şi măsuri corespunzătoare în cazul în care sunt depistate neconformităţi;

• verificarea şi asigurarea permanentă a stocurilor de materii prime necesare laboratoarelor pentru executarea la timp a tuturor examenelor cerute din teritoriu şi a stocurilor de materiale necesare pentru intervenţie în caz de necesitate,a echipamentelor de protecţie şi a stării utilajelor de dezinfecţie la nivelul DSVSA-lor judeţene.

Autorităţile veterinare competente de la nivel teritorial colaborează cu inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, cu asociaţiile vânătorilor şi pescarilor sportivi din România şi cu Asociaţia Ornitologică Română, în scopul culegerii de date referitoare la speciile de păsări sălbatice existente pe teritoriul României şi la starea de sănătate a acestora.

 

Ungaria, Elveţia, Danemarca, Ungaria, Croaţia, Germania, Olanda şi Austria au notificat la Bruxelles existenţa focarelor de gripă aviară pe teritoriul lor. În cazul Germaniei, Ungariei  si Austriei au fost emise Deciziile Comisiei Europene privind zonele de restricţie sanitară veterinară în contextul evoluţiei focarelor de influenţă aviară înalt patogenă a virusului H5N8.