Asociația Forestierilor din România, solicitări de ultimă oră pentru premierul Mihai Tudose

Asociația Forestierilor din România – ASFOR i-a adresat un memoriu premierului Mihai Tudose prin care cere ca RNP Romsilva să exploateze, în regie proprie sau prin prestări servicii, peste 50% din volumul de masă lemnoasă, provenit din fondul forestier administrat de stat.

„Anul trecut s-au recoltat din fondul forestier proprietate publică a statului 8,6 milioane mc din care:

-masă lemnoasă vândută pe picior: 6,75 milioane mc (78%);

-masă lemnoasă exploatată prin prestări servicii: 0,40 milioane mc (5%) și

-masă lemnoasă exploatată în regie proprie: 1,45 milioane mc (17%).

Pentru anul 2018 se preconizează creșterea considerabilă a volumului exploatat de RNP Romsilva, în regie proprie sau prin prestări servicii, cu scăderea corespunzătoare a volumului de masă lemnoasă vândut ca lemn pe picior. Se oferă agenților economici atestați un volum mai mare de prestări de servicii de exploatare, printr-o procedură însă anevoioasă, în condiții tehnice și economice nesustenabile și cu tarife neactualizate.

La acest moment, singura modalitate de atribuire a prestărilor de servicii este prin licitarea pe SEAP, care este o activitate complexă atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător și care s-a dovedit aplicabilă doar în mică măsură, în acest domeniu, în România.

În primele 9 luni din 2017, spre exemplu, au fost atribuite ca prestări servicii doar 0,08 milioane mc pe platforma SEAP, ceea ce reprezintă numai 2% din volumul de prestări de 4,5 milioane mc, care ar trebui să fie realizat în anul 2018.

În plus, prin acest Regulament, se creează posibilitatea pentru RNP Romsilva, ca în dubla sa calitate de administrator și agent economic, să genereze abuz de poziție dominantă pe piață cu încălcarea liberei concurențe, prin alegerea discreționară a parchetelor pe care le exploatează, superioare calitativ și ușor accesibile, fără justificarea eficienței economice a activităților de exploatare.

Având în vedere considerentele enunțate, apreciem ca inaplicabile prevederile acestui Regulament, în situația actuală, cu consecințe negative, în primul rând la nivelul agenților economici, dar și în ceea ce privește gospodărirea fondului forestier. De menționat, că activitatea de exploatări forestiere este susținută în exclusivitate de agenți economici cu capital românesc, care vor fi nevoiți să își restructureze activitatea în primul rând prin reducerea locurilor de muncă’’, se arată în comunicatul ASFOR.