Atelier de lucru cu tema „Bune practici în agricultura ecologică”!

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) din cadrul MADR a organizat la sfârșitul săptămânii, la Cluj-Napoca un atelier de lucru, cu tema „Bune practici în agricultura ecologică”.

Evenimentul a reunit numeroși operatori înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, atât fermieri, cât și procesatori, distribuitori și comercianți de produse ecologice, alături de parteneri din cadrul grupurilor operaționale finanțate prin intermediul PNDR.

În deschiderea evenimentului, reprezentanții Unității de Sprijin a RNDR au prezentat informații cu privire la acțiunile derulate de rețeaua rurală în vederea promovării exemplelor de bune practici și de creștere a gradului de interconectare a actorilor interesați de dezvoltare rurală și agricultură, cât și la activitățile planificate în cadrul noii perioade de programare.

În acest context, Viorel Morărescu, director al Direcției Politici în Sectorul vegetal (DPSV) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și ambasadorul agriculturii ecologice în România a prezentat programele elaborate de MADR în vederea susținerii sectorului ecologic. Totodată, a evidențiat ritmul de dezvoltare a sectorului, oferind date care relevă creșterea constantă a numărului de operatori din agricultura ecologică.

Agricultura ecologică reprezintă un sistem de producție agricolă care pune accentul pe utilizarea practicilor durabile, respectând principii precum conservarea resurselor naturale, promovarea biodiversității și eliminarea utilizării substanțelor chimice de sinteză. Sectorul producției ecologice se numără printre cele mai dinamice domenii din UE și din România, constatându-se o expasiune semnificativă în ultimii zece ani, ca răspuns la cererea tot mai mare a consumatorilor. Un aport important la dezvoltarea sectorului l-au avut programele elaborate și implementate de MADR, atât cu finanțare de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene”, a declarat Viorel Morărescu.

Principalele teme de discuție abordate în cadrul atelierului de lucru au vizat bunele practici privind inovarea în agricultura ecologică, perspectivele privind dezvoltarea sustenabilă a pomiculturii ecologice, precum și practici ecologice în sectorul zootehnic în regiunea Nord-Vest.

În cea de-a doua zi a evenimentului, operatorii înregistrați în agricultura ecologică au efectuat o vizită la Fermele Ecologice Silvania Cooperativă Agricolă, unde au avut ocazia de a cunoaște informații detaliate privind modul de organizare și funcționare al cooperativei și pașii urmați în vederea creării lanțului alimentar scurt în producția ecologică integrată.

Fermele Ecologice Silvania Cooperativă Agricolă dețin o suprafață de 2.200 de hectare de teren cultivată în regim ecologic pentru cele 2.000 de capete de vaci de lapte. Lanțul agroalimentar este integrat, începând de la sămânță, producția de cereale, procesarea simplă și încheindu-se cu produsul finit care ajunge pe rafturile magazinelor. Astfel, producătorul deține control total asupra calității preparatelor sale care sunt certificate ecologic de către organismul de control aprobat de MADR.