Atelier de lucru pentru sprijinirea cooperării transatlantice între SUA și Olanda

Statele Unite și Olanda sunt parteneri ideali în construirea unei economii biobazice și a unui grup industrial bio. Departamentul Agriculturii din SUA (USDA), Serviciul de Agricultură Extern de la Haga (FAS Haga), Guvernul olandez și portul din Amsterdam au organizat în comun un workshop la care au fost prezentate patru cazuri de afaceri pentru dezvoltarea unei biorafinării comerciale. Cazurile au fost evaluate și feedback-ul a fost furnizat de către experți în rândul participanților. Au fost recomandate următoarele acțiuni guvernamentale: crearea unui mediu concurențial echitabil cu sectorul combustibililor fosil și introducerea unui program de susținere a pieței pentru sectorul biologic de produse.

Având în vedere oferta de biomasă din SUA și infrastructura porturilor olandeze, Statele Unite și Țările de Jos sunt parteneri ideali în crearea și extinderea unei economii bio. Departamentul Agriculturii din SUA (USDA), Serviciul de Agricultură Extern de la Haga, o echipă de lucru care a inclus Ministerul Olandez al Afacerilor Economice și al Politicii Climatice (EZK) și  Agenția de Întreprinderi Olandeză au organizat în comun atelierul „Pitching Biorefinery Business Cases” găzduit de Autoritatea Portului din Amsterdam. La aceasta au participat 49 de persoane: 32 de reprezentanți ai ororganizațiilor olandeze și 17 reprezentanți ai organizațiilor din S.U.A.

Scopul atelierului a fost de a sprijini cooperarea transatlantică în construirea unei biorafinării și crearea piețele pentru produsele bio. Patru companii (trei olandezi și un american) și-au prezentat cazurile pentru dezvoltarea unei biorafinării. După ce toate prezentările au fost făcute, fiecare caz a fost evaluat pentru comercializare. Un grup selectat de participanți a oferit feedback pentru comercializarea tehnologiei. Atelierul a fost încheiat cu posibile acțiuni pentru sectorul privat, mediul academic și guverne.

În conformitate cu Cadrul UE 2020 privind climatul și energia pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40%, guvernul olandez va sprijini economia olandeză în trecerea de la o economie liniară la cea circulară, înlocuind intrările combustibililor fosili cu resursele regenerabile.